Pražské mokřady

Zde najdete přehled 10 vybraných pražských lokalit s výskytem vodních a mokřadních druhů ptactva. Podrobné informace o lokalitách – ptačí druhy, nejlepší doba na návštěvu, dopravní dostupnost, tipy na pozorování – získáte po kliknutí na jejich název v seznamu.
  1. Vltava v centru (Barrandovský most – Železniční most – Mánesův most)
  2. Vltava v Troji (Trojský jez – Podbaba)
  3. Stromovka (Malá říčka a rybníky)
  4. Modřanské a Komořanské tůně a Vltava (Zbraslav – soutok s Berounkou)
  5. Počernický rybník, V pískovně, Rokytka, Suchý poldr Čihadla
  6. Retenční nádrž Slatina
  7. Meandry Botiče a Hostivařská přehrada
  8. Milíčovské rybníky
  9. Šeberovské rybníky a Hrnčířské louky
  10. Radotínský potok