3 Stromovka – malá říčka a rybníky

Královská obora Stromovka rybník
Foto: Gabriela Uhrová

Stromovka nebo také Královská obora je největší pražský park s rozlohou 95 hektarů. Najdeme ji v Praze-Bubenči v nivě Vltavy. Pestrou skladbu dřevin protkávají zatravněné plochy, květinové záhony i stezky pro pěší, cyklisty a jezdce na koních.

První zmínky o rybnících ve Stromovce pocházejí z roku 1548. K nejvýznamnějšímu rozkvětu Stromovky došlo za vlády císaře Rudolfa II, kdy byl zbudován velký rybník o rozloze 20 hektarů. Hráz rybníka je ještě dnes patrná v podobě valu táhnoucího se od výstaviště až k bývalé Šlechtově restauraci. Uprostřed rybníka byl navezen dodnes patrný malý ostrůvek kruhového tvaru osázený duby. V 18. století byl rybník vypuštěn a na jeho dně byly založeny pole a louky. Počátkem 19. století se z obory stal veřejný park a na dně původního velkého rybníka byly koncem století vybudovány nové menší rybníky, které přetrvaly dodnes. V letech 2014–2016 došlo k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch v nejvíce podmáčených částech dna bývalého Rudolfova rybníka.

Malá říčka je slepým ramenem Vltavy. Jedná se o původní bubenečské říční rameno, které v prvních desetiletích 20. století výrazně ovlivnila regulace Vltavy. V současnosti je Malá říčka průtočná a s Vltavou ji spojuje napouštěcí zařízení v hrázi plavebního kanálu.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: Od podzimu do jara, pokud hladiny rybníků a Malé říčky nezamrznou, zde můžeme pozorovat více druhů kachen, které sem zaletují z Vltavy: poláka velkého a chocholačku, hvízdáka eurasijského, kopřivku obecnou. Pravidelně se vyskytuje labuť velká, husice nilská, kachna divoká, volavka popelavá, lyska černá, slípka zelenonohá, racek chechtavý, ledňáček říční. Zajímavostí je hnízdění několika párů kvakošů nočních na vrbách na ostrůvcích rybníčků. Ptáci pocházejí z nedaleké ZOO, ale žijí volně, migrují do zimovišť a na jaře se vracejí hnízdit.

Doporučená trasa: Ze zastávky MHD Výstaviště Holešovice kteroukoliv pěšinkou k rybníkům. Po prohlídce rybníků podél napájecí strouhy směrem k podchodu pod tratí v západní části parku, pak zahneme vpravo k Malé říčce. Podél Malé říčky projdeme ke břehu plavebního kanálu Vltavy a odtud podél kanálu k zastávce Podbaba (asi 4,5 km), nebo obejdeme Malou říčku dokola, opět podejdeme železniční trať a skončíme na zastávce MHD Goetheho nebo Sibiřské náměstí (asi 4,5 km). Okruh s počátečním i konečným bodem zastávka/parkoviště – Výstaviště Holešovice měří asi 5 km.

Doporučený způsob dopravy: Vlakem ze stanice Praha – Holešovice zastávka nebo Praha – Podbaba, autobusem MHD linky 131 ze zastávky Goetheho/Sibiřské náměstí nebo tramvají linky 5, 6, 12 a 17 ze zastávky Výstaviště Holešovice. Autem na některé z parkovišť v okolí výstaviště. Na kole – ve Stromovce a jejím okolí se nachází mnoho dobře značených cyklotras.


Tipy na pozorování:

  • Vycházku je možné spojit s pozorováním ptactva na Vltavě – přes Císařský ostrov a Trojskou lávku se dostaneme na pravý břeh Vltavy do Troje, odtud pokračujeme po proudu do Podhoří.
  • V mírných zimách sem můžeme zajít pozorovat ptactvo zdržující se na nezamrzlých vodních plochách, např. na Malé říčce při napouštěcím zařízení.

Nejvhodnější období pro návštěvu: III. – XI