10 Radotínský potok

Radotínský potok je levostranný přítok Berounky. Jejich soutok se nachází v městské části Radotín. Část od zastávky Maškův mlýn přibližně po hranici hlavního města Prahy je součástí Přírodní rezervace Radotínské údolí, která patří k nejzajímavějším pražským krasovým útvarům. Je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras.

Ve všech rezervacích v údolí Radotínského potoka bylo zjištěno asi 800 druhů vyšších rostlin, a představují tak nejcennější část pražské přírody. Jedná se o význačnou a cennou entomologickou lokalitu, bohatá a pozoruhodná je především fauna blanokřídlých a motýlů.

Z hlediska výskytu ptáků je Radotínské údolí jednou z mála pražských lokalit, kde hnízdí skorec vodní – pták, kterého si spíše spojujeme s lokalitami ve vyšších nadmořských výškách. Skorec žije u čistých, na kyslík bohatých, zpravidla rychle tekoucích vodních tocích s kamenitým korytem. Podobné nároky na prostředí má i konipas horský, kterého můžeme na Radotínském potoce také pozorovat.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: kachna divoká, ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, konipas bílý

Doporučená trasa: úsek od Maškova mlýna po Taslarův mlýn, soutok s Berounkou

Doporučený způsob dopravy: autobusem (linka 255, zastávka Nádraží Radotín – Maškův mlýn). Cestu můžete začít/ukončit na vlakové stanici Praha – Radotín.


Tipy na pozorování:

  • Nenápadného skorce – podobně jako i zářivého ledňáčka – mnohdy prozradí jeho výrazný hlas. Poslechněte si nahrávku jeho hlasu (www.xeno-canto.org), a zaznamenáte ho možná o to rychleji. Sledujte vyvýšené kameny v potoce, zářivě bílá náprsenka skorce prozradí nejčastěji.
  • Prozkoumejte soutok Radotínského potoka s Berounkou – zdržují se tady vodní ptáci.
  • Mimo hnízdní sezonu můžeme pozorovat jedince skorce vodního zimující i na několika dalších lokalitách v Praze. Zajděte se podívat na Dalejský potok v Hlubočepech, Botič v okolí Hostivařské nádrže nebo Šárecký potok.

Nejvhodnější období pro návštěvu: IV. – VIII.