Plány do budoucna

Vedle urgentního výkupu dalších pozemků na území ptačího parku (developerské a další hrozby jsou stále aktuální) se budeme věnovat dobudování návštěvnické infrastruktury. Naučná stezka potřebuje doplnit některá informační zastavení, do mokřin je třeba položit povalové chodníky, postavit věžovou pozorovatelnu, opravit domeček ve vstupním areálu a vytvořit z něho malé informační centrum a terénní stanici. Nadále budeme pomáhat přírodě i lehkou a těžkou mechanizací. Velkou výzvou je řešení vlivu predace na naše cílové druhy ptáků. Věříme, že ptačí park bude domovem čím dál většího počtu vzácných a ohrožených mokřadních ptáků.

Chřástal kropenatý na Josefovských loukách pravděpodobně hnízdí. Foto: Marek_Szczepanek, Wikimedia Commons