Management

V údržbě luk je zásadní seč a odklízení biomasy. Toto z většiny zajišťují místní zemědělci, kteří si louky pronajímají nebo je přímo vlastní. Nastavit časování seče v souladu s výskytem a hlavně hnízděním lučních ptáků je poměrně složitým procesem, ve kterém hraje roli zájem zemědělců o spolupráci, počasí, konkrétní druh hnízdícího ptáka a stádium hnízdění.

Od roku 2014 provádíme umělé zavlažování území pomocí obnoveného zavlažovacího systému. Získaná povolení nám umožňují sytit park vodou na jaře v březnu a dubnu, uprostřed léta a na podzim. Zvláště jarní zavlažování je nezbytné k vytváření vhodného prostředí pro sběr potravy a hnízdění mokřadních ptáků.

Důležitým zlomem v provádění managementu bylo zakoupení několika klíčových pozemků a zde provedené odstranění drnu na několika ploškách. Od té doby v ptačím parku hnízdí čejky chocholaté, ale „strže“ využívají i další druhy bahňáků a ve svém hnízdním teritoriu je mají i chřástali kropenatí, kteří loví na jejich okrajích. Obnažené a následně zaplavované plošky každý rok obnovujeme a rozšiřujeme.

Cíleně pro bahňáky byl navržen a vytvořen Slavíkovský ptačník. Jedná se o velké tůně s ostrovem a poloostrovem, které čítají celkem 1,5 ha vodní plochy po maximálním naplnění. Břehy těchto tůní jsou modelovány terasovitě, aby při kolísání hladiny byla vždy nějaká mělká bahnitá voda přítomna. Okolí udržujeme bez dřevin, abychom splnili hnízdní nároky většiny lučních bahňáků.

Téměř hotový Slavíkovský ptačník obhlíží ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Nejaktuálnějším a velmi důležitým managementem v ptačích rezervacích tohoto typu je pastva velkých býložravců. V ČSO nezůstáváme pozadu a v lednu 2018 jsme v západní části Josefovských luk vypustili tzv. „divoké koně z Exmooru“, neboli exmoorské pony. Ti spásáním tvoří mozaikovité plochy s velmi krátkou vegetací, kopyty rozrušují terén a jejich trus láká koprofágní hmyz – to vše dohromady pak bahňákům zajistí dobré životní podmínky.

Divocí koně z Exmooru pomáhají na Josefovských loukách udržovat prostředí vhodné pro luční mokřadní ptáky.