Vstupní areál

Loučky u „Šrámkova mostu“ s původním domečkem tzv. lučního hajného (správce závlahy v době jejího používání pro hospodářské účely) slouží jako vstupní areál ptačího parku. Najdete tu útulnou pozorovatelnu přírody v meandru Staré Metuje, velkokapacitní krmítko pro ptáky (zasypávané jen v zimě), ohniště, tři malebné tůně, začátek naučné stezky se zastřešeným modelem říční krajiny, vstupní informační ceduli, zásobník knižních Průvodců Ptačím parkem Josefovské louky a tři místa pro parkování osobních vozidel.

Starý správní domek v havarijním stavu dokládá, že ne vše se v parku daří dle našich představ. Bohužel financování terénních opatření pro ptáky, environmentálního vzdělávání a výkupy pozemků měli doteď větší prioritu. V současnosti se však na opravu domečku zaměřujeme a snad již brzy bude přetvořen na malé informační centrum a terénní stanici. Na práce ve vstupním areálu máme platné stavební povolení.

Ve vstupním areálu začíná většina exkurzí.