Pro školy

Pozvánka pro ZŠ, SŠ na Josefovské louky 2020

Nabídka výukového programu

Věková skupina: nižší i vyšší třídy ZŠ, SŠ, rodiny s dětmi

Téma: Význam vody v krajině

Zařazení v rámci RVP: VO Člověk a příroda – přírodověda/přírodopis,
průřezové téma Environmentální výchova
.

Místo konání/srazu: Starý Ples u Jaroměře, program probíhá přímo v terénu

Délka trvání: cca 2,5 hodiny (dopoledne), možno dle potřeby zkrátit

Období: duben–červen, září–říjen

Příspěvek: 40 Kč za žáka/studenta

Přihlášky a informace:

Břeněk Michálek, michalek@birdlife.cz, 734 226 037

 

Všichni víme, že v přírodovědném vzdělávání nic nenahradí přímý lektorovaný pobyt v přírodě. Děti se do jejího vnímání zapojí všemi smysly. Výuka je pak mnohem efektivnější a poznatky dlouhodobější. Zážitek z pobytu ve zdravé, pestré a dobře fungující krajině je pro dnešní městské děti většinou i něčím nevšedním.

Takové prostředí a odpovídající výukový program nabízí Ptačí park Josefovské louky České společnosti ornitologické u Jaroměře ve východních Čechách. Již osmou sezónu se na jaře ptačí park otevře školním exkurzím, na které vás tímto zveme. Přijeďte s vaší školou do unikátní ptačí rezervace, kde ornitologové vykupují a chrání mokřadní krajinu.

Žáci a studenti uvidí divoce se klikatící říčku Metuji, životem oplývající tůně, vzácné polodivoké koně a hlavně řízeně zavlažované louky plné různých ptáků. Výukový program se věnuje právě tématu vody v krajině. V případě nepřízně počasí využijeme originální zastřešený interaktivní model říční krajiny nebo pozorovatelnu s působivými vyobrazeními okolní přírody.

Všichni účastníci si odnesou upomínkové předměty a dobrý pocit ze smysluplně stráveného dne. Návštěvu parku doporučujeme spojit s prohlídkou podzemních chodeb v Pevnosti Josefov (491 812 343, info@pevnostjosefov.cz) a Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři (732 344 967, exkurze@jarojaromer.cz).

Holínky již nejsou nutností. Využíváme nezatopenou novou okružní stezku.

Na setkání se těší Mgr. Břeněk Michálek,

správce Ptačího parku Josefovské louky a lektor České společnosti ornitologické