Současný rozvoj parku

Po deseti letech existence se ptačí park blíží vizi, která samotnému projektu předcházela.

PRO PTÁKY

 • Je opraven zavlažovací systém, včetně hradítek a hlavních stavidel. Mnohé kanály byly zprůtočněny. Zbývá renovovat tzv. výpustný objekt, který umožní ještě pružněji ovládat množství a proudění vody.
 • Vytvořili jsme velký dílčí mokřad pro ptáky – Slavíkovský ptačník, navržený pro potřeby cílových druhů bahňáků.
 • Vyhloubili jsme 21 menších tůní pro obojživelníky a vodní hmyz.
 • Každoročně provádíme strhávání drnu na určených ploškách pro hnízdění čejek a potravní zdroj pro další druhy ptáků.
 • Sekáme a odklízíme biomasu z ploch, které nejsou obhospodařovány zemědělci.
Každoročně obnovujeme plochy se strženým drnem, neodolatelná místa ke hnízdění čejek.

PRO LIDI

 • Pořádáme již sedm terénních vzdělávacích i pracovních akcí pro veřejnost ročně, včetně pracovního tábora.
 • Organizujeme exkurze pro základní a střední školy.
 • Postavili jsme pozorovatelnu a vytvořili naučnou stezku kolem ptačího parku.
 • Vydali jsme knižního Průvodce Ptačím parkem Josefovské louky.
 • Poskytujeme zázemí dobrovolníkům i návštěvníkům parku na správě Ptačího parku Josefovské louky v Pevnosti Josefov.
 • Informujeme o dění v parku prostřednictvím internetu, tiskovin i dalších médií.