Akce v parku

Akce v Ptačím parku Josefovské louky v roce 2020

 

Přinášíme základní přehled akcí pro lepší plánování. Podrobnější informace budou na pozvánkách před jednotlivými akcemi. Vždy doporučujeme pevnou obuv do vlhka a oděv, který se může umazat. KONÁNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!


Úklid Josefovských luk a okolí

(pořádán společně s Uměleckou kolonií Bastion IV. v Josefově, Městem Jaroměř a dalšími)

29. 2. 2020 (sobota) od 9:00 u Podklasního mlýna (50.3423N, 15.9380E) pod Josefovem.

 

  • V PTAČÍM PARKU vyplejeme ostrovy kulíků a čejek, ořežeme hlavaté vrby a vyřežeme nálety
  • V OKOLÍ A NA PROMENÁDÁCH vysbíráme a odvezeme odpadky
  • Děti čeká hra v HLEDÁNÍ MALÝCH POKLADŮ v nejdivočejších koutech parku

 

Ptačí park samotný je sice čistý, ale přiléhající josefovské stráně a promenády jsou posety lahvemi, plasty a vším, co se sem, zajisté nedopatřením, dostalo. Unikátní komplex josefovské pevnosti, květnatých strání a ptačího parku si zasluhuje naši péči! Přiložme, alespoň jednou v roce, ruku k dílu! Na viděnou se těší zřizovatelé ptačího parku České společnosti ornitologické, Umělecké kolonie Bastion IV. a zástupci Města Jaroměř.

 

Holiny do ptačího parku podmínkou, na úklid okolí nikoli. Svačinu s sebou. Oheň zajištěn. Akce pro celou rodinu.

 

Kontakt:         Břeněk Michálek 734 226 037, josefovskelouky@birdlife.cz (Ptačí park Josefovské louky)

Jan Paďour 777 556 635 (Umělecká kolonie Bastion IV.)

Josef Horáček 608514091 (Město Jaroměř, starosta)

 

Vítání ptačího zpěvu AKCE ZRUŠENA vzhledem k vládním nařízením

2. 5. 2020 (sobota) od 6:00. Sraz u rybníka na Starém Plese (50.3379N, 15.9568E). Procházka s ornitology z ptačího parku. Návštěva Živého mostu, Josefovské džungle a divokých koní. Výkonné dalekohledy, ptáčníci a kroužkovatelé i specialista na savce mokřadů. Hlavně však: na ptáky nejbohatší akce roku! Vstup volný. Trvání: celé dopoledne. Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037, josefovskelouky@birdlife.cz

 

Noční příroda Josefovských luk AKCE ZRUŠENA vzhledem k vládním nařízením

5. 6. 2020 (pátek) od 19:00 u Podklasního mlýna pod Josefovem (50.3423N, 15.9380E). Vhodné pro celou rodinu, avšak trvání do pozdních nočních hodin.

Dnes už legendární výprava do tajemného světa soumračných a nočních zvířat s nádechem mystična. Nechybět bude odchyt netopýrů a nočních motýlů i seznámení se se zvláštní květenou tankodromu, zaplavovaných luk i orchidejemi Josefovských strání. Noční průstup „josefovskou džunglí“ s možností zahlédnout či zaslechnout bobra, vydru a jiné nevídané tvory. Doporučujeme výkonné svítilny a pevnou obuv! Provádět Vás budou odborníci z České společnosti ornitologické, Českého svazu ochránců přírody a z Muzea východních Čech.

 

Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037  nebo David Číp 603 847 189.

 

(Velmi) volný pracovní tábor Proběhne dle aktuálních podmínek v omezeném rozsahu

17. – 26. 7. 2020. Ubytování na správě ptačího parku zdarma!

Přidejte se též!

Využijte zázemí v unikátní Pevnosti Josefov na Okružní 36 (50.3370N, 15.9294E). 1,5 km od vstupu do ptačího parku u Podklasního mlýna a 2,3 km od hlavního vstupu u Starého Plesu. Restaurace a obchůdky poblíž. Teplá sprcha. Tři noclehárny, jedna společenská místnost. Jedna kuchyň, jedna koupelna se sprchovým boxem, teplá voda. Oddělené záchody pro muže i ženy. Spaní ve vlastních spacácích!

Letošní tábor má přízvisko „velmi volný“. Po několika ročnících opravdu tvrdé práce, kdy se stavěly ohrady pro koně, je na řadě skutečný tábor plný poznávání přírody parku.

Údržbové práce nás však neminou. Kosení, sušení a odvážení trávy, natírání a další lehčí práce si budeme moci plně vychutnat jako každý rok.

Uvítání i rozlučka tábora v restauračním zařízení v Josefově!

Zájemci se mohou hlásit Břeňkovi Michálkovi, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037

 

Noc netopýrů V

28. – 29. 8. 2020 (pátek) od 16:30. Noc netopýrů V (Mezinárodní noc pro netopýry). 1. část v 16:30 – přednáška na správě ptačího parku v Okružní 36 v Josefově (50.3370N, 15.9295E) o fascinujícím světě netopýrů, vhodné pro středoškoláky a dospělé. 2. část v 18:30 – průstup podzemím josefovského Ravelinu XIV. a pozorování symbolu josefovského podzemí vrápenců malých. 3. část – chytání a demonstrace netopýrů v 19:30 u Podklasního mlýna pod Josefovem s Pepou Hotovým, pro všechny.

 

Popáté v „Netopýří metropoli“ – Josefově! Pořádána jako akce Ptačího parku Josefovské louky České společnosti ornitologické. První částí bude setkání s několika druhy netopýrů ze záchranné stanice v Jaroměři a přednáška o jejich ochraně (začátek v 16:30, Okružní 36, Jaroměř-Josefov). Následuje exkurze do netopýřích chodeb a přesun k Podklasnímu mlýnu, kde v 19:30 proběhne odlov netopýrů nad Starou Metují a jejich sledování pomocí speciálního zařízení – detektoru netopýrů. Akci povedou zoologové z České společnosti pro ochranu netopýrů, České společnosti ornitologické a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037

 

Festival ptactva

3. 10. 2020 (sobota) od 8:00, sraz u rybníka na Starém Plese

  • Pohleďte zblízka do rukou ornitologů na kroužkování ptačích migrantů.
  • Projděte se po novém krátkém chodníčku Josefovskou džunglí a po Živém mostě přes Starou Metuji.
  • Podívejte se silnými dalekohledy do nitra tůní Ptačníku a pastviny divokých koní.

Přijďte na Festival ptactva na Josefovských loukách! Zažijeme opět tah několika tisíců ptáků jako v roce 2019? Každoroční akce pro malé i velké, vedena odborníky z České společnosti ornitologické. Pevná obuv podmínkou. Vstup volný. Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037

 

Zazimování ptačího parku

31. 10. 2020 (sobota) od 9:00, ve vstupním areálu u Starého Plesu (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E)

Brigádička na pomoc ptákům Josefovských luk.

Horký čaj zajištěn, ale sváču s sebou!

Akce pro celou rodinu a všechny, kteří mají fortel a pracovní oděv J Na spolupráci se těší Česká společnost ornitologická. Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037

Závěr sezóny 2020 v ptačím parku! Oheň, bekasiny, jeřábi (posledně 30hlavé hejno) a troška práce v podzimní atmosféře Josefovských luk. Opravíme před zimou ohrady, odmontujeme a uložíme naučné dřevěné cedule, aby netrpěly mrazem. Horký čaj zajištěn, ale sváču s sebou! Akce pro celou rodinu a všechny, kteří mají fortel a pracovní oděv J Na spolupráci se těší Česká společnost ornitologická. Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037

 


Pomozte Josefovským loukám právě nyní!

Vyberte si pozemek, nebo jeho část, a zašlete příslušný obnos (nebo jakoukoli jinou částku) na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, variabilní symbol: 77. Členy prosíme, aby jako specifický symbol uvedli své členské číslo.

Pro platbu kartou využijte prosím zabezpečeného platebního portálu Darujme.cz:

Za podporu Josefovských luk srdečně děkujeme všem současným i budoucím dárcům!