Pozorovatelny

V současnosti v parku naleznete jen jednu přízemní pozorovatelnu přímo ve vstupním areálu. Byla dokončena na začátku roku 2015 a slouží především k pohodlnému pozorování ptáků  na v zimě zasypávaném krmítku. I v průběhu roku je tu však stále co pozorovat. Výhled na celý ostrý meandr Staré Metuje může být zpestřen zahlédnutím ledňáčka, bobra, nutrie nebo na jaře kolem hnízdících ptáků. Pozorovatelna stále voní po modřínu, z kterého byla postavena. Jsou v ní dvě kreslené naučné cedule a v zimě blok na zapisování pozorovaných ptáků.

V blízké budoucnosti bude postavena i věžová pozorovatelna na jižním okraji Slavíkovského ptačníku, která umožní výhledy na celé dílo s excelentními podmínkami pro pozorování a fotografování ptáků na tomto dílčím mokřadu. Dostanete se k ní po stezce „Josefovskou džunglí“, která začíná ve vstupním areálu.

Modřínová pozorovatelna ve vstupním areálu.