Kdy, kde a jak měřit průhlednost vody?

KDY

 • Každá hodnota se počítá! Měříme na co nejvíce lokalitách a podle možností i opakovaně.
 • Společné úsilí zaměříme na dvě období kritická pro potápku – druhou polovinu dubna a druhou polovinu června.
 • Vrchol vegetační sezóny, a tedy nejnižší průhlednosti, očekáváme na konci léta, v srpnu až září. Potom je možné s měřením skončit.
 • Pro detailní vyhodnocení jedné lokality je nejlepší, když měříme v pravidelných intervalech (2 – 4 týdny) od začátku dubna do konce srpna.
 • Měření provádíme během dne, nikoli za soumraku nebo při úsvitu.

KDE

 • Pokud možno měříme nad nejhlubším místem rybníka, z hráze, nejlépe z požeráku (dbejte na bezpečnost, zejména dětí!). Měření v mělké příbřežní části rybníka (kolem rákosí) nelze použít, protože vodu zakalíme svým pohybem nebo snadno dohlédneme na dno.
 • Měřit je vhodné ve stínu (nikoli v zatemnění), abychom se vyhnuli odrazům slunečních paprsků na vodní hladině.

JAK

 • Deska musí ve vodě „plavat“ vodorovně, ne šikmo a na zcela napnutém provázku.
 • Průhlednost měříme postupným zanořováním desky až pod hranici viditelnosti. Opakovaným vytahováním a spouštěním desky kolem této hranice se ujistíme, kde již barvy nerozeznáme. Abychom přesně zjistili, jaká je průhlednost, můžeme kroucením provázku desku pomalu roztočit a sledovat, kde ještě rozeznáme kontrast mezi rotujícím černým a bílým segmentem

     

 • Pokud je vidět až na dno, tj. průhlednost je větší než hloubka v místě měření, pokusíme se najít hlubší místo. Pokud všude vidíme desku až na dně, tak uvedeme největší hloubku s poznámkou, že průhlednost je ještě vyšší.
 • Vyskytuje-li se na hladině plovoucí vrstva rostlin, pylu nebo sinic, je třeba měřit buď na více místech jinde a zapsat průměr nebo nafoukanou vrstvu odhrnout.
 • Při měření vícero osobami zapíšeme průměr průhledností.
 • Naměřenou hodnotu zapíšeme do on-line formuláře.
Odrazy slunce nebo oblohy snižují viditelnost desky, měřte proto se stínem nad hlavou. Foto: Daniel Fiala, VÚV T.G.M.
Je-li na hladině pokrývka vegetace nebo pylu, odhrňte je před měřením z hladiny. Foto: Daniel Fiala, VÚV T.G.M.