9 Šeberovské rybníky a Hrnčířské louky

Šeberovské rybníky
Foto: Katarína Slabeyová

Šeberovské rybníky tvoří kaskáda rybníků vybudovaná na Kunratickém potoce a jeho přítocích v katastru Šeberova a Hrnčířů. Rybník Šeberák a Olšanský rybník se nacházejí v katastru Kunratic.

Přírodní památka Hrnčířské louky představuje komplex různorodých, druhově bohatých luk, které se rozprostírají mezi Hrnčíři a Šeberovem. V rámci Prahy a jejího okolí představují ojedinělou lokalitu tohoto typu. V chráněném území se nachází sedm vodních ploch. Většina rybníků byla vybudována před několika staletími, ale najdou se zde i rybníky staré teprve několik desítek let. Celé území se nachází v poměrně výrazně podmáčené oblasti, díky čemuž se na řadě míst drží hladina spodní vody velmi vysoko, nebo dokonce vystupuje na povrch.

Mezi ptáky, kteří zde hnízdí, můžeme spatřit běžné lysky černé či slípky zelenonohé, ale také ohrožené potápky roháče, potápky malé nebo výjimečně i kopřivku obecnou. Zejména přes zimu zde loví ledňáček říční nebo volavka bílá. Rákosiny využívají motáci pochopi ke hnízdění a vlaštovky obecné k nocování. Vlaštovky můžeme pozorovat i při lovu hmyzu poletujícího nad hladinami rybníků. Na tahu zde byly pozorovány bekasiny otavní, jespáci bojovní a další druhy bahňáků.  Na loukách, případně na okolních polích, jsou vhodné podmínky pro hnízdění čejky chocholaté. Na rybnících se na tahu občas vyskytne i u nás vzácná potáplice malá.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: labuť velká, husa velká, hvízdák eurasijský, kopřivka obecná, čírka obecná, kachna divoká, lžičák pestrý, polák velký, polák chocholačka, kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá, potápka roháč, potápka malá, lyska černá, slípka zelenonohá, pisík obecný, racek chechtavý, ledňáček říční, rákosník zpěvný, rákosník obecný, strnad rákosní.

Doporučená trasa: Okruh: Od hráze rybníka Šeberák podél jeho severního břehu na východ na křižovatku s Kunratickou spojkou. Z ulice V Ladech odbočíme doprava na polní cestu vedoucí mezi Šeberovskými rybníky. Dále pokračujeme k rybníku Brůdek a přes rybník Jordán (Nový Šeberov) a Sladkovský rybník k Hrnčířskému rybníku. Západním směrem ulicí K Labeškám opět překonáme Kunratickou spojku a dostaneme se k Olšanskému rybníku a zpátky k Šeberáku (asi 5,5 km). Trasu je možné začít v Šeberově, nebo ji absolvovat i obráceně, případně ji ukončit buď v Šeberově, Hrnčířích nebo v Kunraticích. Pro zkrácení trasy můžeme vynechat rybník Šeberák a Olšanský rybník (zkrácená trasa ze Šeberova do Hrnčířů měří přibližně 3 km).

Doporučený způsob dopravy: Autobusem MHD do zastávky Šeberák (linky 165, 193 a 203), V Ladech/Pod psí (linka 165, 326, 327) nebo Hrnčířský hřbitov (linka 165).


Tipy na pozorování:

  • Hmyz nad hladinou rybníků loví kromě vlaštovek obecných a jiřiček obecných také netopýři (rezavý, vodní, večerní, hvízdavý a parkový), kteří obývají jak domy v Hrnčířích a Šeberově, tak i stromové dutiny poblíž vodních ploch.
  • V zimním období, kdy není rybník Šeberák zamrzlý, na něm můžeme pozorovat zimující ptáky – je to oblíbené místo pro jejich krmení, takže jsou zvyklí i na relativní blízkost lidí.

Nejvhodnější období pro návštěvu: IV. – IX.


Tyto stránky používají soubory cookies k ukládání uživatelských dat a preferencí a pomáhají nám tak zlepšovat uživatelskou zkušenost. Používáním stránek souhlasíte s ukládáním těchto souborů. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close