7 Meandry Botiče a Hostivařská přehrada

Botič
Foto: Gabriela Uhrová

Botič je jedním z nejdelších pražských potoků. Délka jeho toku činí až 34,5 km, z toho 21 km protéká územím Prahy. Pod Hostivařskou přehradou pokračuje několikakilometrovým úsekem meandrů, na kterém byla vyhlášena Přírodní památka Meandry Botiče. Chrání přirozený meandrovitý tok potoka a břehové porosty s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů. Roku 1964, kdy byla napuštěna Hostivařská přehrada, došlo ke změně vodního režimu a potok přestal být záplavový. Přírodní památka Meandry Botiče je významnou ornitologickou lokalitou. Přirozený tok s průhlednou vodou vyhovuje vodním ptákům, jako je například konipas horský nebo ledňáček říční. Zajímavý je i zimní výskyt skorce vodního.

Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na Botiči. Jde o největší vodní plochu v Praze. Má tvar vlnovky. Ze severní a částečně i jižní strany je přehrada obklopena lesoparkem, z jižní strany pak plážemi. Nachází se tu i přírodní koupaliště. Břehová vegetace je více rozvinutá v horní části nádrže, ve spodní jen sporadicky.

Na Hostivařské přehradě se můžeme setkat spíše s běžnějšími druhy vodních ptáků. Příbřežní porosty obývají kachny divoké, méně často slípky zelenonohé a lysky. V některých letech zahnízdí i labuť velká. Kormoráni velcí a volavky popelavé i bílé zde nacházejí zdroj potravy. Velká vodní plocha láka k zastavení protahující i zimující ptáky v průběhu celého roku. Partie u přítoku si oblíbili ledňáčci, především v zimním období.

Meandry Botiče i Hostivařská přehrada jsou součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: labuť velká, kachna divoká, kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá, potápka roháč, lyska černá, slípka zelenonohá, racek chechtavý, ledňáček říčný, konipas horský. V zimním období zrzohlávka rudozobá a skorec vodní.

Doporučená trasa: úsek mezi Hostivařským náměstím a horním koncem Hostivařské nádrže v Petrovicích (kolem 4 km). Celá trasa vede podél Botiče, resp. po pravém břehu Hostivařské nádrže po červené turistické značce. Vycházku je možné si prodloužit od Hostivařského náměstí opačným směrem po toku Botiče. Chráněné území Meandry Botiče končí v části Práče, v Záběhlicích (asi 2 km od Hostivařského náměstí).

Doporučený způsob dopravy: začáteční bod trasy zastávka MHD Hostivařské náměstí (linky 177, 181, 182), konečný bod trasy zastávka MHD Newtonova (linka 154, 240).


Tipy na pozorování:

  • V úseku mezi přemostěním Botiče a jeho ústím do Hostivařské přehrady máte velkou šanci pozorovat konipasy horské a ledňáčky říční.
  • Vycházku můžete spojit s návštěvou Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy (www.toulcuvdvur.cz)
  • Kolem přehrady je trasa poměrně frekventovaná – pozor zejména na cyklisty nebo další rychle se pohybující návštěvníky.

Nejvhodnější období na návštěvu: celoročně