2 Vltava v Troji

kormoráni velcí
Foto: Jan Grünwald

Dalším místem, kde se v Praze dají dobře pozorovat vodní ptáci zimující na Vltavě, je úsek podél Císařského ostrova v Troji. Charakterem je mírně odlišný od toho v centru – koryto je zde užší, má větší spád a vytváří peřeje. Mezi ZOO a Ústřední čistírnou odpadních vod na Císařském ostrově je uprostřed Vltavy malý štěrkový ostrov – oblíbené místo pro odpočinek ptáků.

Pozorovat zde můžeme kachny plovavé (kachna divoká, vzácněji hvízdák eurasijský, kopřivka obecná, čírka obecná) i potápivé (zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, hohol severní, morčák velký). Vyskytují se tu lysky černé i slípky zelenonohé. Ve vyšších počtech zde zimují kormoráni velcí – využívají jak stromy na Císařském ostrově s větvemi převislými nad vodou, tak i břehy severního cípu ostrova v Podbabě. K vzácněji pozorovaným ptákům patří kachnička mandarínská, polák kaholka či morčák malý. Větve stromů a keřů nad vodní hladinou s oblibou využívá ledňáček říční.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: labuť velká, hvízdák eurasijský, kopřivka obecná, čírka obecná, kachna divoká, zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, hohol severní, morčák malý, morčák velký, kormorán velký, volavka popelavá, potápka roháč, potápka malá, lyska černá, slípka zelenonohá, racek chechtavý, racek bouřní, racek stříbřitý, racek bělohlavý, ledňáček říční.

Doporučená trasa: úsek mezi Trojským jezem a přívozem Podhoří – V Podbabě (asi 2 km), si můžete prodloužit až po přívoz Zámky – Sedlec (asi 4 km). Trasa vycházky vede po pravém břehu Vltavy. Kvalita cesty je dobrá, s mírným převýšením, vhodná pro kočárky nebo vozíky.

Doporučený způsob dopravy: autobusem (linka 112, zastávka Kovárna), přívoz Podhoří – V Podbabě/Zámky – Sedlec. Cestu můžete ukončit na vlakové stanici Praha – Podbaba.


Tipy na pozorování:

  • Věnujte pozornost Trojskému jezu – na betonové konstrukci ptáci rádi odpočívají a ve zpěněné vodě pod ní hledají potravu.
  • Naváděcí prvky v okolí plavebních komor u Výzkumného ústavu vodohospodářského v Podbabě s oblibou využívají racci k odpočinku.
  • Ptáci se sdružují ve větších hejnech v okolí výpusti hlavní stoky z čistírny i v okolí severního cípu Císařského ostrova – při napojení plavebního kanálu na hlavní tok a v okolí přívozu Podhoří – V Podbabě.
  • Doporučujeme prohlédnout i areál čistírny, zejména odkalovací nádrže a jejich okolí. Obvykle se zde pohybují některé vzácnější druhy kachen jako hvízdák eurasijský, kopřivka obecná, čírka obecná i kachnička mandarínská.

Nejvhodnější období pro návštěvu: XII. – III.