1 Vltava v centru Prahy

Vltava v centru Prahy
Foto: Katarína Slabeyová

Vltava v Praze je významným zimovištěm vodních ptáků a pro některé z nich, jako třeba  racky, i nejvýznamnějším v celé republice. Ptáci zimující v centru města jsou zvyklí na lidi, a tak se dají dobře a především zblízka pozorovat. Teplá, nezamrzající voda plná živin a řeka s členitými břehy i její okolí (ostrovy, mosty, jezy, ledolamy) poskytují vše, co ptáci potřebují.

Nejpočetnější jsou zde kachny divoké, labutě velké, kormoráni velcí, poláci chocholačky, poláci velcí a lysky černé. Rekordním byl rok 2016, kdy v Praze zimovalo dokonce více než 1000 labutí. V posledních letech se stává pravidelným výskyt několika hus velkých. Zřídka, ale celkem pravidelně, můžeme na Vltavě v centru Prahy pozorovat i několik jedinců vzácnějších druhů, jako je turpan hnědý, polák kaholka, lžičák pestrý nebo potáplice malá.

Počet zimujících racků kolísá od dvou do tří tisíc jedinců. Nejpočetnějším je racek chechtavý (1 – 2000), následovaný rackem bouřním, který je u nás přítomen pouze v zimě, a tzv. velkými racky – rackem bělohlavým, stříbřitým a středomořským. Vzácně se můžou objevit i další druhy racků z dalekého severu.

Druhy, které zde můžeme pozorovat: labuť velká, husa velká, husice nilská, kachna divoká, zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, hohol severní, morčák velký, kormorán velký, volavka popelavá, potápka roháč, potápka malá, lyska černá, slípka zelenonohá, racek chechtavý, racek bouřní, racek bělohlavý, racek stříbřitý. Nepravidelně se objevují kachničky karolínské a mandarínské uniklé ze zajetí, které v poslední době také v malém počtu hnízdí.

Pokud zaznamenáte zvláštně zbarvené jedince kachen – světlejší, s bílými náprsenkami, celé tmavé nebo s nádechem zelené – pravděpodobně se jedná o křížence kachny divoké s různými plemeny kachny domácí.

Doporučená trasa: úsek mezi Barrandovským mostem a Mánesovým mostem (asi 6,5 km), kratší varianta od Železničního mostu po Mánesův most (asi 3 km). V části od Barrandovského mostu po Železniční most doporučujeme procházku po pravém břehu, v části od Železničního mostu po Mánesův most po břehu levém. Okolí ostrovů je možné si lépe prohlédnout z Mostu Legií.

Doporučený způsob dopravy: Podél celého úseku jsou dobře dostupné zastávky MHD, trasu je tedy možné začít i ukončit v kterémkoliv bodě. Můžete použít tramvaje (např. linky 12 a 20, zastávky Hlubočepy – Malostranská, linka 17, zastávky Pobřežní cesta – Staroměstská), metro (např. linka A, zastávka Malostranská, linka B, zastávka Palackého náměstí).


Tipy na pozorování:

  • Přezkoumejte ptáky na krmištích na náplavce za Hergetovou cihelnou a na Smíchově pod Železničním mostem – mezi stovkami kachen a labutí se občas skrývají i jedinci vzácnějších druhů, mnohdy uprchlíci ze zajetí jako kachnička mandarinská nebo karolínská.
  • Všímejte si jezů – na kamenech posedávají kormoráni a racci a ve vývařištích pod nimi loví potápky malé.
  • Ledolamy Karlova mostu jsou doslova magnetem na ptáky. Jen několik metrů od davů turistů tady posedávají racci, kachny, slípky, kavky, holubi a další.
  • Při pozorování labutí a racků si všímejte kroužků na jejich nohách. Pokud se vám podaří odečíst text a čísla z kroužků, můžete je nahlásit Kroužkovací stanici Národního muzea (stanice@nm.cz) a dozvíte se, odkud daný pták pochází.

Nejvhodnější období pro návštěvu: XII. – III.