Jezírka

Jednoduché a téměř zázračné je v mokřadech hloubení menších prohlubní. Tůně se závratně rychle zaplní různým živočišstvem i rostlinstvem. Je to také díky tůním, že se na Josefovských loukách raketově zvýšila početnost obojživelníků i vodního hmyzu. Některé vzácné druhy živočichů se zde objevily až po vytvoření celé série těchto tůněk (například žabka kuňka ohnivá). Nechali jsme jich vyhloubit 21, jedna z nich však splynula s nově vytvořeným Slavíkovským ptačníkem. Jejich tvorbu financovaly různé granty a dotace.
Jedna z 20 námi vykopaných menších tůní pro obojživelníky a vážky.