Zvonek nakažený trichomonózou

Trichomonóza – krmítková nákaza

Ptačí trichomonóza, nazývaná též krmítková nákaza, je parazitární onemocnění, které postihuje hlavně zrnožravé ptáky, především zvonky. Trichomonózu způsobují prvoci bičenky drůbeží (Trichomonas gallinae), které cizopasí v krku ptáků. Napadeným ptákům zduří sliznice, nemohou polykat, postupně slábnou a hynou hlady třeba uprostřed plného krmítka.

Zvonci na krmítku.
Krmítka jsou výborným místem k pozorování ptáků, ale jejich koncentrace na jednom místě je také ideální k přenosu nákazy. Foto: Pavel Mezulian, avif.birds.cz.

Bičenky se přenášejí přímým kontaktem, k čemuž může docházet právě na krmítkách. Pokud pozorujeme na krmítku a v okolí viditelně nemocné nebo dokonce uhynulé ptáky, je třeba okamžitě krmení přerušit a nechat krmítko řádně vyschnout nebo vymrznout. Sucho bičenky bezpečně zabíjí. Znovu začít krmit můžeme nejdříve po 14 dnech. Je rozhodně lepší nutit ptáky hledat si přirozenou potravu na větším území než je vystavovat smrtelnému nebezpečí na plném krmítku.

Zvonek nakažený trichomonózou.
Zvonka nakaženého trichomonózou poznáme na první pohled. Bývá načepýřený, apatický, často má od slin mokré peří okolo zobáku. Posedává většinou někde v závětří, mhouří oči a pokud vůbec ulétne, tak až na něj téměř sáhneme. Foto: Luděk Petrilák, avif.birds.cz.

Volně žijící ptáky napadené trichomonózou bohužel nejde léčit. Na člověka a ostatní savce, včetně domácích zvířat, se bičenky nepřenášejí. Spíše výjimečně mohou ale napadnout domácí drůbež nebo i v zajetí chované ptáky, jako například papoušky.

Více informací můžete nalézt v Pokynech pro členy ČSO

Hromadné úhyny kosů může mít na svědomí virus Usutu