Co děláme v kampani Vraťme život do krajiny

Na této stránce najdete aktuality ohledně petice Vraťme život do krajiny, novinky v projednávání Společné zemědělské politiky a aktivity našeho zemědělského specialisty Václava Zámečníka.

březen 2020

9.3.2020 Více než 3600 vědců, z toho přes 200 z České republiky, podepsalo výzvu žádající udržitelné zemědělství v Evropě. Požadují, aby nová Společná zemědělská politika zajistila ochranu přírody a krajiny. Více ZDE.

 

únor 2020

Petice v médiích: Fórum ochrany přírody

17.2.2020 Vydali jsme tiskovou zprávu k rozhodnutí ÚKZÚZ a MZe ze 13. února povolit povrchové rozsypávání jedu Stutox II. Více ZDE. Zároveň jsme vyzvali naše příznivce, aby napsali ministrovi zemědělství. Více ZDE.

12.2.2020 Analyzovali jsme oficiální vyjádření ministerstva k trávení hrabošů. Text je plný logických nesouladů, protiřečících si tvrzení a polopravd a svědčí o tom, že ÚKZÚZ a MZe nehodnotí reálná rizika, ale snaží se vyhledávat argumenty pro povolení povrchové aplikace. Náš komentář ZDE.

12.2.2020 Zúčastnili jsme se jednání na magistrátu hl. města Prahy, kde se řešil monitoring pozemků převáděných na ekologické zemědělství a rozčleněných krajinnými prvky.

11.2.2020 Náš zemědělský specialista Václav Zámečník se na ministerstvu zemědělství zúčastnil jednání pracovní skupiny Biodiverzita. Hlavním tématem byla nová agroenvi opatření na orné půdě.

leden 2020

Petice v médiích: NedejSe v České televizi, Lidové noviny (tištěné)

23.1.2020 Ministerstvo zemědělství oznámilo, že znovu plánuje umožnit aplikaci jedu proti hrabošům na povrch půdy. Opětovně jsme upozornili na nebezpečí jedu pro necílové živočichy. Více zde. Zároveň jsme se v tento den zúčastnili konference Asociace soukromých zemědělců Pestrá krajina. Zúčastnění sedláci nám sdělili, že zásadní problémy s hraboši nemají díky tomu, že hospodaří na menších polích s množstvím zeleně, remízků a dalších přirozených krajinných prvků, které jsou zároveň přátelské pro predátory hrabošů.

prosinec 2019 – měsíc  předání petice

Petice v médiích: Hospodářské noviny, iRozhlas, Události České televize, 90´ČT24, České noviny (ČTK), Zemědělec, Ekolist, Enviweb, ČT24, PrahaDnes, Český rozhlas Olomouc, Kulturní noviny.

6.12.2019 Za účasti několika desítek lidí před ministerstvem zemědělství jsme ministru Tomanovi předali petici s 56 602 podpisy. Více zde.

Předání petice Vraťme život do krajiny ministrovi zemědělství 6. prosince 2019.

listopad 2019 – závěrečný měsíc petice

Petice v médiích: Svět myslivosti, Otevřené noviny.

15.11.2019 Na Ministerstvu zemědělství jsme se účastnili setkání ministra Miroslava Tomana s neziskovými organizacemi. Tématem byla Společná zemědělská politika.

15.11.2019 Ukončili jsme sběr podpisů na petici.

13. 11. 2019 Dosáhli jsme 45 000 podpisů.

2. 11. 2019 Náš zemědělský specialista Václav Zámečník vystoupil na konferenci Prolomit sucho na téma zemědělství a klimatická změna.

 

říjen 2019

Petice v médiích: Enviweb.

19. 10. 2019 Zúčastnili jsme se s petičními archy Biojarmarku na pražské Letné.

15. 10. 2019 Dosáhli jsme 40 000 podpisů.

3. 10. 2019 Vydali jsme vyjádření k rozhodnutí poslaneckého zemědělského výboru. Upozornili jsme, že výbor jedná protiprávně, když určuje, jak mají dopadnout správní řízení u žádostí o aplikaci jedu na hraboše. Více zde.

2. 10. 2019 Náš zemědělský specialista Václav Zámečník se účastnil schůze poslaneckého zemědělského výboru, který se zabýval situací ohledně hraboše polního. Více zde.

1. 10. 2019 Na přednášce V jakém stavu je česká krajina v Českých Budějovicích představil Václav Zámečník petici a její požadavky.

 

září 2019

Petice v médiích: Chcete mě v České televizi, Myslivost, Otevřené noviny.

30. 9. 2019 Účastnili jsme se jednání neziskových organizací, zemědělců a politiků zorganizovaného asociací AMPI na téma Společné zemědělské politiky.

27. – 29. 9. 2019 Představili jsme novinky k petici účastníkům Jihočeské ornitologické konference, kterou pořádala naše jihočeská pobočka. Zároveň jsme nasbírali na petiční archy další podpisy.

26. 9. 2019 V Plzni jsme školili vlastníky půdy, hospodáře a zemědělce, jak udělat krajinu přátelskou pro ptáky. Nasbírali jsme několik podpisů na petici.

23. 9. 2019 Ústav podřízený ministerstvu zemědělství definitivně zrušil možnost aplikovat jed plošně, a to na základě otrav čápů a dalších živočichů Stutoxem II. Předtím bylo rozhodnutí pouze pozastavené.
20. 9. 2019 Zahájili jsme podzimní část kampaně Vraťme život do krajiny a představili jsme nové video.

9. – 11. 9. 2019 Jako partnerská organizace BirdLife International jsme se zúčastnili jednání zemědělské pracovní skupiny Agriculture Task Force v belgickém Bruselu. Hlavním tématem byla Společná zemědělská politika Evropské unie.

 

srpen 2019

Petice v médiích: Ekolist, Enviweb, Ekolist, Epoch Times.

8. 8. 2019 Dosáhli jsme 35 000 podpisů.

7. 8. 2019 Upozornili jsme, že ústav podřízený ministerstvu zemědělství schválil možnost plošně hubit hraboše. Kromě nebezpečí pro necílové živočichy jsme zdůraznili, že místo jedu by si s hrabošem lépe poradila pestrá krajina. Více zde. Ministr zemědělství následně povolení k plošné aplikaci pozastavil.


červenec 2019

Petice v médiích: Ekolist.

13. 7. 2019 Zúčastnili jsme se s petičními archy Bioslavností ve Starém Městě.


červen 2019

Petice v médiích: Ochrana přírody.

 

V průběhu června jsme měli schůzky s pěti českými europoslanci, se kterými jsme diskutovali téma Společné zemědělské politiky. Všichni oslovení podepsali naši petici. Schůzky s dalšími europoslanci budou následovat.

27. 6. 2019 Schůzka s europoslankyní Michaelou Šojdrovou.

20. 6. 2019 Náš zemědělský specialista Václav Zámečník vystoupil s přednáškou o petici na Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Zajistil, aby výbor petici podpořil.

7. 6. 2019 S petičními archy jsme se zúčastnili Veletrhů vědy v Praze a Olomouci.

14. 6. 2019 Schůzka s europoslancem Stanislavem Polčákem.

10. 6. 2019 Schůzka s europoslancem Tomášem Zdechovským.

6. 6. 2019 Schůzka s europoslancem Alexandrem Vondrou.

6. 6. 2019 Schůzka s europoslankyní Veronikou Vrecionovou.

3. 6. 2019 Dosáhli jsme 30 000 podpisů.


květen 2019

Petice v médiích: Lidovky, Deník, Ekolist, Otevřené noviny, Nika, Euractiv.

 

30. 5. 2019 Připravili jsme školení pro myslivce, vlastníky půdy a zemědělce o možnostech podpory druhové pestrosti při hospodaření v krajině.

29. 5. 2019 Na Ministerstvu zemědělství proběhlo jednání k přípravě budoucího nastavení Společné zemědělské politiky. Náš specialista Václav Zámečník byl u toho.

28. 5. 2019 Začali jsme pracovat na oslovování nově zvolených českých europoslanců.

26. 5. 2019 Na pětidenní výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem se nám podařilo nasbírat 1 800 podpisů na petiční archy.

22. 5. 2019 Vyzvali jsme naše členy a příznivce k účasti ve volbách do Evropského parlamentu. Více zde.

20. – 23. 5. 2019 Náš zemědělský specialista Václav Zámečník se jako český zástupce zúčastnil jednání zemědělské pracovní skupiny BirdLife Agriculture Task Force v maďarském Gödöllő.

17. 5. 2019 Publikovali jsme analýzu, která zhodnotila programy stran kandidujících do Evropského parlamentu z hlediska ochrany přírody a zemědělské krajiny. Více zde.

13. 5. 2019 Připravili jsme přednášku pro zaměstnance firmy Lush, která na mezinárodní úrovni spolupracuje s BirdLife International. Dohodli jsme se na šíření petičních archů v jejich prodejnách.

 

duben 2019

Petice v médiích: Český rozhlas Radiožurnál, Myslivost, Krkonoše – Jizerské hory, iDnes, Kulturní noviny.

30. 4. 2019 Počet organizací podporujících petici dosáhl 70. Více zde.

25. 4. 2019 Zúčastnili jsme se debaty se zástupci stran kandidujících do Evropských voleb v Evropském domě v Praze a prodiskutovali jsme s nimi petici a její cíle.

17. 4. 2019 Na ekofarmě VH Agroton Ve Velkých Hostěrádkách diskutoval Václav Zámečník se zemědělci o petici a zdravém zemědělství.

11. 4. 2019 Dosáhli jsme 25 000 podpisů.

10. 4. 2019 Na NGO Marketu se nám ve spolupráci s ČMMJ podařilo nasbírat podpisy na 15 petičních archů. Prezentovali jsme tři nové krátké filmy o zdravém zemědělství a pestré krajině. Najdete je níže. Všechny tři filmy se přehrají postupně.

2. 4. 2019 Europoslanci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova při hlasování o reformě Společné zemědělské politiky odmítli požadavky podporující biodiverzitu. Více zde.

1. 4. 2019 V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Václav Zámečník debatoval na semináři Společná zemědělská politika EU po roce 2020.

20. 3. 2019 Zúčastnili jsme se vernisáže výstavy na téma zdravého komunitního zemědělství Láska ke krajině prochází žaludkem. Nasbírali jsme podpisy na několik petičních archů.

 

březen 2019

Petice v médiích: Seznam Zprávy, Ďáblík, Magazín Zahrada.

8. 3. 2019 Na osobní schůzce s europoslancem Pavlem Pocem náš zemědělský specialista Václav Zámečník diskutoval petici a téma zdravé zemědělské krajiny.

7. 3. 2019 V sídle Českomoravské myslivecké jednoty jsme společně s myslivci diskutovali o petici a jejích požadavcích s novináři na tiskové konferenci.

 

únor 2019

Petice v médiích: Lidovky, Ptačí svět, iDnes, Chcete mě? v České televizi, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Wave, Přítomnost, Ekolist, Naše voda, Enviweb, Ekolist.

28. 2. 2019 Dosáhli jsme 20 000 podpisů.

19. 2. 2019 Na Ministerstvu zemědělství jsme se zúčastnili jednání o nové podobě Společné zemědělské politiky.

17. 2. 2019 Dosáhli jsme 15 000 podpisů.

14. 2. 2019 Zorganizovali jsme výzvu, pomocí které naši příznivci požádali Europoslance Výboru pro životní prostředí, aby se při hlasování o reformě Společné zemědělské politiky přiklonili na stranu ochrany přírody. Europoslanci vyslyšeli a požadují, aby 15 miliard EUR šlo na podporu biodiverzity. Více zde.

5. 2. 2019 Na konferenci Ochrana ohrožených druhů v praxi na České zemědělské univerzitě jsme diskutovali o petici.

 

leden 2019

Petice v médiích: Otevřené noviny.

13. 1. 2019 Dosáhli jsme 10 000 podpisů.

 

prosinec 2019

Petice v médiích: Deník Referendum.

12. 12. 2018 Na přednášce na České zemědělské univerzitě petici představil studentům nás zemědělský specialista Václav Zámečník.

4. 12. 2018 Dosáhli jsme 5 000 podpisů.

 

listopad 2018

Petice v médiích: Avifauna, The Epoch Times, Myslivost, Svět myslivosti, Naše voda, Sedmá generace.

30. 11. 2018 Dosáhli jsme 1 000 podpisů.

29. 11. 2018 Oficiálně jsme spustili petici Vraťme život do krajiny s partnerem Českomoravskou mysliveckou jednotou. Více zde.

28. 11. 2018 Na olomoucké konferenci Naše příroda zaměřené na biodiverzitu zemědělské krajiny jsme odborníkům představili naši petici a její cíle. Přednáška a prezentace ke zhlédnutí zde.

17. 11. 2018 Na členské schůzi jsme s členy diskutovali o tématu zdravého zemědělství a oficiálně jsme jim představili petici a její podobu.

13. 11. 2018 Záměr vytvořit petici jsme veřejnosti poprvé představili na diskusi Proč mizí ptáci a hmyz z naší krajiny? v kavárně Langhans v Praze.


Co ještě kromě petice děláme pro krajinu

Ptačí park Josefovské louky

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných