Europoslanci odmítli podpořit zdravou krajinu

O tom, jak bude vypadat nová Společná zemědělská politika a zda bude přátelská k přírodě nebo se přikloní na stranu intenzivního velkoplošného zemědělství, je dosud nejasno.

Zatímco Europoslanci Výboru pro životní prostředí v polovině února odhlasovali, aby 15 miliard EUR šlo na podporu biodiverzity, jejich kolegové z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova na začátku dubna všechny návrhy podporující biodiverzitu odmítli.

Reformu Společné zemědělské politiky bude znovu Evropský parlament projednávat ve druhé polovině letošního roku, to už ale v novém složení po volbách, které v Česku budou 24.-25. května 2019.

Optimální hnízdní prostředí z pohledu koroptve polní představují nekosené a chemicky neošetřované travnaté pásy podél polí. Foto: Václav Zámečník

Současná zemědělská politika má zničující dopad na populace ptáků zemědělské krajiny a celkovou biodiverzitu, a stejně negativně ovlivňuje kvalitu a množství vodních zdrojů. Evropská unie na Společnou zemědělskou politiku ročně vynakládá 60 miliard EUR a nyní, při tvorbě reformy, je příležitost ovlivnit, jak budou tyto zdroje použity v budoucnosti.

Za posledních 30 let jsme v České republice svědky úbytku dříve běžných druhů, jako jsou skřivani, vlaštovky nebo čejky, které u nás byly tradičními průvodci hospodáře při polních pracích. Reforma Společné zemědělské politiky je poslední příležitost zabránit tomu, aby z našich luk a polí úplně nevymizely další druhy.

Petice za krajinu

Pro zdravou a pestrou krajinu může něco udělat každý z nás. O budoucí podobě zemědělských dotací se rozhodne na základě jednání ministrů jednotlivých členských zemí. Žádáme vás proto o podporu naší petice, která je určená ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi zde: https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/

Co lze ještě udělat pro krajinu kromě podpisu petice zjistíte v našem článku. 

Europoslanci hlasovali pro podporu biodiverzity