Liniové sčítání druhů (LSD)

Liniové sčítání druhů (LSD) je dlouhodobý monitorovací program České společnosti ornitologické založený na principech občanské vědy, tedy na dobrovolné spolupráci ornitologů při terénním sběru údajů. Jeho cílem je sledovat změny početnosti našich ptáků, umožnit kvalifikované odhady velikosti ptačích populací a poskytnout údaje o vazbách ptáků na jednotlivé typy prostředí v hnízdním i v zimním období; tedy získat informace nezbytné k účinné ochraně našich ptačích populací.

LSD využívá možností mobilních zařízení s androidem, díky kterým je zadávání polohy i chování každého zjištěného ptáka jednoduché a rychlé.

Sčítání má dvě vzájemně nezávislé části, hnízdní a zimní. V hnízdní sezóně sčítáme dvakrát od dubna do června, v zimě třikrát od konce listopadu do začátku března. Spolupracovníci se mohou rozhodnout, zda se zapojí do obou částí nebo jen do některé z nich. Ptáky sčítáme na kilometrových liniích vždy po dobu jedné hodiny.

Do mapy v tabletu nebo v chytrém telefonu zaznamenáváme všechny jedince všech druhů, včetně jejich přesné polohy a chování. Díky využití chytrých zařízení zcela odpadá potřeba cokoli přepisovat doma po návratu z terénu.

Na jaře 2017 proběhlo úspěšné praktické testování terénní metodiky i programového vybavení a od roku 2018 se nový program rozběhne naplno.

 

Zájemci o spolupráci se mohou již nyní hlásit u Zdeňka Vermouzka (lsd@birds.cz, 773 380 285).