LSD je klíčovým programem občanské vědy v ČSO.

Liniové sčítání druhů (LSD)

Liniové sčítání druhů (LSD) je dlouhodobý monitorovací program České společnosti ornitologické založený na principech občanské vědy, tedy na dobrovolné spolupráci ornitologů při terénním sběru údajů.

Liniové sčítání druhů - použití mobilního telefonu s aplikací v terénu.

 

Rychlé odkazy:

Cílem LSD je:

  • sledovat změny početnosti našich ptáků,
  • umožnit kvalifikované odhady velikosti ptačích populací a
  • poskytnout údaje o vazbách ptáků na jednotlivé typy prostředí;

to vše v hnízdním i v zimním období. Celkovým smyslem LSD je tedy získání informací nezbytných k účinné ochraně našich ptačích populací.

LSD využívá možností mobilních zařízení s androidem, díky kterým je zadávání polohy i chování každého zjištěného ptáka jednoduché a rychlé.

Sčítání má dvě vzájemně nezávislé části, hnízdní a zimní. V hnízdní sezóně sčítáme dvakrát od dubna do června, v zimě třikrát od konce listopadu do začátku března. Spolupracovníci se mohou rozhodnout, zda se zapojí do obou částí nebo jen do některé z nich.

Ptáky sčítáme na kilometrových liniích vždy po dobu jedné hodiny. Do mapy v tabletu nebo v chytrém telefonu zaznamenáváme všechny jedince všech druhů, včetně jejich přesné polohy a chování. Díky využití chytrých zařízení zcela odpadá potřeba cokoli přepisovat doma po návratu z terénu.
Veškeré potřebné informace naleznou zájemci v podrobné metodice (k tisku nebo k prohlížení).
Zájemci o spolupráci se mohou hlásit u Zdeňka Vermouzka (lsd@birds.cz, 773 380 285).