Jednotný program sčítání ptáků (JPSP)

JPSP je dlouhodobý monitorovací program, pomocí kterého každoročně sledujeme vývoj početnosti u nás hnízdících běžných druhů ptáků. Dobrovolní spolupracovníci sčítají v hnízdní sezóně na vybraných lokalitách pomocí standardní metodiky všechny ptačí druhy. Výstupem sčítání jsou pravidelně upravované trendy početnosti jednotlivých druhů.

K ukládání výsledků sčítání i k prohlížení výsledků slouží samostatný web jpsp.birds.cz.

 

Indikátor běžných druhů ptáků 1982–2016. Vícedruhové indikátory odrážející stav naší krajiny a jejích jednotlivých segmentů jsou nejdůležitějším výstupem dlouhodobých monitorovacích programů, jako je JPSP. Zdroj: ČSO/JPSP.

Jak se data využívají?

Zjištěné údaje o změnách početnosti ptáků mají široké využití:

  1. Základní vědecký výzkum
    Základní vědecký výzkum hledá zákonitosti v dynamice ptačích populací a odhaluje faktory, které změny početnosti ovlivňují. Vědci z celého světa si mohou vyžádat hrubá data i indexy početnosti a ověřovat s jejich pomocí nejrůznější vědecké teorie.
  2. Praktická ochrana přírody
    Výsledky JPSP využívá ČSO i státní ochrana přírody, protože poskytují velmi kvalitní podklady pro zachycení úbytku nebo nárůstu početnosti jednotlivých druhů a pomáhají tak stanovit ochranářské priority.
  3. Indikátory
    Třetí nejdůležitější oblastí, kam směřují informace o našich ptácích zjištěné pomocí JPSP, jsou indikátory stavu naší přírody i lidské společnosti. Tzv. indikátor polních druhů ptáků byl přijat jako strukturální indikátor Evropské unie, který měří kvalitu životního prostředí v jednotlivých členských zemích. Ministerstvo životního prostředí každoročně publikuje české indikátory všech běžných druhů ptáků, lesních ptáků a ptáků zemědělské krajiny.

 

Historie a budoucnost JPSP

Jednotný program sčítání ptáků byl spuštěn v roce 1982 a od té doby běží každoročně. Více než 20 let byl jeho koordinátorem prof. Karel Šťastný. Od počátku sčítání se jej zúčastnilo přes 280 spolupracovníků. Absolutní primát drží Karel Machač, který od roku 1982 nevynechal jedinou sezónu.

Od roku 2018 dochází k největší změně v dosavadní historii sčítání ptáků u nás. Spouštníme nový, mnohem podrobnější a na moderních technologiích založený program, Liniové sčítání druhů (LSD). JPSP ale poběží i nadále v dosavadní podobě, abychom zachovali kontinuitu a umožnili navázání časové řady.