Výzkum a ochrana ptáků

Díky sčítání a monitoringu získáváme cenné informace o rozšíření a početnostech ptáků v Česku i v zahraničí a tím i výchozí data nezbytná pro následný výzkum a ochranu ptáků. Samotná ochrana se pak netýká pouze ohrožených jedinců, kterým pomáháme například přímou ochranou hnízd, ale znamená také péči o jejich životní prostředí. ČSO se přitom věnuje jak ochraně ohrožených a vzácných druhů, jako jsou například dravci, tak i ochraně běžných druhů ptáků.