Ohlédnutí za prvním rokem projektu Sídla bezpečná pro ptáky

Sídla bezpečná pro ptáky se blíží do své půlky. Jedním z cílů projektu je upozornit na nebezpečí, která naše stavby chystají nejen ptákům, ale i jiným živočichům, vyvrátit mezi veřejností široce rozšířený mýtus dravce a ukázat funkční způsoby zabezpečení prosklených ploch.

Na počátku projektu proběhlo dotazníkové šetření, které nám ukázalo, jak lidé tuto problematiku vnímají. Dotazník vyplnilo přes 1 500 respondentů, 40% z nich považuje za největší nebezpečí pro ptáky úbytek zeleně. 30% odpovídajících neví, zda silueta dravce plaší ptáky či nikoli.

U nebezpečné zastávky: Návštěvníci vycházky už vědí, jak správně sklo zabezpečit. Foto: G. Dobruská

Po vytvoření propagačních materiálů jsme se spolu s mnoha dobrovolníky pustili do vyvracení mýtu dravce. Proběhla řada vycházek pro veřejnost, které hrají v osvětě nezastupitelnou roli, jelikož jde o přímý kontakt s veřejností a často i lidmi se zájmem pomoci. Kromě již tradičního Vítání ptačího zpěvu, Festivalu ptactva a Zimních vycházek se letos prvním rokem konalo i 10 večerních vycházek Za ptačími sousedy.

Již druhým rokem pokračovala kampaň Bezpečné zastávky. Dobrovolníci nejen že ohodnotili již téměř 9000 zastávek, ale někteří se i pustili do jejich zabezpečování a aktivně se tak zapojili do ochrany ptáků. Školní kolektivy zabezpečily zastávky například v Oldřichovicích a ve Vraném nad Vltavou, občané a místní úřady v Berouně, Tišnově, Boskovicích, Morávce či Polešovicích. Je možné, že o mnoha místech ani nevíme. Např. v Praze na Zbraslavi byla kampaň Bezpečné zastávky motivací pro zabezpečení hned několika nových zastávek místním úřadem. ČSO si jich všimla náhodou a moc nás to potěšilo. Budeme rádi za informace o jakýchkoli dalších správně zabezpečených plochách, zvláště byla-li motivací kampaň Bezpečné zastávky.

Informaci, jak správně zabezpečit skleněné plochy i jak provádět vůči ptákům šetrné rekonstrukce domů, se snažíme předat nejrůznějšími způsoby. V letošním roce jsme uspořádali 5 seminářů (3 pro učitele a 2 pro státní správu) a na dalších seminářích a konferencích jsme měli přednášky na toto téma. Mohli jste nás vidět na některých seminářích Klubu ekologické výchovy, krajské konferenci EVVO v Pardubicích či Olomouci, stavebních veletrzích i na akcích pro veřejnost.

Názornou ukázkou správného zabezpečení je nový úspěšný videospot. Uvedli jsme ho v polovině listopadu a na sociálních sítích již celkem překročil 100 000 shlédnutí!

Připravili jsme i 2 nové výukové programy pro učitele, které budeme v příštím roce testovat. Metodická příručka pomůže učitelům přiblížit žákům problematiku synantropních ptáků. V rámci prvního stupně obecně, u starších žáků se zaměří na problematiku skel.

Jakou měrou se nám podaří mýtus dravce vyvrátit, ukáže až druhé kolo dotazníku v závěru projektu.

Gabriela Dobruská