Jak dopadly večerní vycházky Za ptačími sousedy?

Letošní historicky první celorepublikový ročník Večerních vycházek zcela jistě překonal očekávání – na deseti akcích se sešlo téměř dvě stě účastníků a všude bylo na co koukat!

Spolehlivým zpestřením většiny akcí byly ukázky handicapovaných zvířat (většinou netopýrů, ale i mláďat rorýsů, jiřiček a dalších druhů) ze Záchranných stanic. Pro většinu účastníků to bylo poprvé, kdy si mohli prohlédnout a dokonce pohladit živého netopýra nebo rorýse. A na několika místech dostali dokonce příležitost zapojit se přímo do ochranářské akce:

Na jedné z vycházek si mohli účastníci neplánovaně i rovnou na místě vyzkoušet novou informační brožurku ČSO „Neodnášejte ptáčata!“, když jsme našli mládě jiřičky vypadlé z hnízda.  Malou jiřičku jsme vrátili do bezpečí hnízda a péče rodičů.

Ve Zlíně nám účastníci předali netopýra nalezeného u domu – bohužel kojící samička poměrně vzácného netopýra vousatého (Myotis mystacinus) do několika dnů na následky zranění uhynula. V rámci vycházky jsme tak ale mohli ukázat důsledky další, často opomíjené lidské pasti – toulavých domácích mazlíčků – protože netopýří maminka byla potrhána od domácí kočky. Nejen ptáci jsou ve městech často terčem útoků těchto „lovců pro zábavu“ a v tomto případě tak na nezodpovědnost majitelů doplatila nejen samička silně ohroženého druhu netopýra, ale téměř jistě i její nevzletné mládě, ke kterému se již maminka do úkrytu nevrátila…

Reálný ochranářský dopad měla i vycházka v Ostravě, kde účastníci zmapovali hned několik budov s významnými hnízdišti rorýsů i nebezpečných zastávek veřejné dopravy a vložili je do příslušných databází na www.rorysi.cz a zastavky.birdlife.cz přes mobilní aplikace ČSO.

Samostatnou kapitolou pak byly debaty nad zoufalou snahou některých majitelů domů, kolem kterých vedla trasa vycházky, o plašení strakapoudů ničících polystyrénem zateplené fasády. Zatímco správné řešení tohoto problému (tedy zateplení minerální vatou, nebo oplechování rizikových rohů budov) nebylo vidět prakticky nikde, černými siluetami, rozvěšenými CDéčky a plastovými sovami (na budově ZŠ Kpt.Vajdy v Ostravě jich mají instalováno hned osm najednou!) se to na fasádách postižených domů jen rojilo!

Všem organizátorům i účastníkům děkujeme za to, že se letošní prémiové Večerní vycházky vydařily. Doufáme, že po absolvování těchto čistě městských akcí si každý účastník uvědomil, že za cennou a zajímavou přírodou se nemusí nikam daleko jezdit a vyplatí se ji sledovat a chránit i přímo ve městech, často doslova „pod vlastní střechou“. Budeme se těšit na Večerních vycházkách zase příští rok!


Večerní vycházky Za ptačími sousedy byly podpořeny v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz