Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů 2018

Při letošní vycházce k Vltavě mezi Řeží a Roztoky u Prahy se kromě vodního ptactva podařilo účastníkům pozorovat i sokola stěhovavého. Foto: archiv ČSO

Čtvrtý ročník zimních vycházek k vodním plochám a tokům v příštím roce vychází na pátek před prvním únorovým víkendem. V rámci časových možností organizátorů, počítáme s tím, že vycházky se kromě víkendu 3. – 4. 2. 2018 budou konat i víkend před a po, tedy o víkendech 27. – 28. 1 a 10. – 11. 2.2018.

Návštěvnost vycházek v loňském roce ukázala, že je o ně velký zájem, zvláště vyjde-li počasí. Uvítáme proto i další dobrovolníky, kteří by měli zájem rozšířit počet plánovaných vycházek.

Vycházky jsou zaměřené nejen na samotné mokřady, ale hlavně na jejich obyvatele – na vodní ptáky, kteří u nás zimují. Všechny organizátory prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 7. 1. 2018 na slabeyova@birdlife.cz nebo 777 330 710.

U později nahlášených vycházek nemůžeme slíbit včasné zaslání materiálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že se datum konání vycházek překrývá s datem distribuce příštích Spolkových zprávách, nenajdete přehled jednotlivých vycházek ve zprávách, ale bude zveřejněn pouze na webu ČSO. Sledujte proto, prosím, naše webové stránky.