Jaký byl Festival ptactva 2017 v České republice

Letošní Evropský festival ptactva se konal o víkendu 30. 9 . – 1. 10. 2017. O společných evropských výsledcích jsme informovali v tiskové zprávě, kterou najdete zde.
V České republice se konalo 46 akcí, některé před a některé po hlavním termínu. Celkem se vycházek zúčastnilo 1 264 účastníků, z toho 390 dětí. Jednu z nejvyšších účastí zaznamenali v Plzni, kde se z bohatého programu (vycházka, ukázka kroužkování, den otevřených dveří v Záchranné stanici živočichů) těšilo na 70 lidí, z toho 24 dětí.
Foto: Karel Makoň


Nejpočetnějším pozorovaným druhem byl už tradičně špaček obecný (více jak 45 000 pozorovaných jedinců), následován holubem hřivnáčem (2 207 jedinců) a kachnou divokou (téměř 2 000 jedinců). Ze vzácných druhů se podařilo zaznamenat ostralku štíhlou, zrzohlávku rudozobou, kolihy velké, vodouše šedého, kulíky zlaté, jespáky malé a písečné, ořešníky kropenaté, sýkořice vousaté i moudivláčka lužního s italským kroužkem.
Foto: Lednice, Markéta Berková

Oblíbenou součástí vycházek za ptáky do podzimní přírody bývá kroužkování. V Rousínově (okr. Vyškov) bylo okroužkováno až 50 jedinců 13 druhů ptáků, účastníky potěšilo chycení strakapouda prostředního.

Foto: Jiří Bartl


Největší ornitologickou senzací letošního Festivalu bylo chycení budníčka pruhohlavého (Phylloscopus inornatus), vzácného zatoulance z daleké sibiřské tajgy, na rybníku Nesyt u Mikulova.


V Tchořovicích u Blatné byl nejpočetnějším pozorovaným ptákem špaček obecný, ale podařilo se zaznamenat i vzácnější druhy, jako husici rezavou, jespáka písečného či kalouse ušatého (který byl i okroužkován). V terénu byla navíc vyvěšena výstavka fotografií všech 28 druhů bahňáků pozorovaných na lokalitě Starý rybník (z toho 24 druhů letos).

Foto: Petr Pavlík


Na vycházce v Boru u Tachova měli účastníci kromě pozorování 5 jedinců luňáka červeného štěstí i na 5 jeřábů popelavých. Na fotografii dva dospělí a jeden mladý pták (s hnědou hlavou).

Foto: Karel Machač


Na mnoha místech by připraven doplňkový program pro děti (i dospělé) – omalovánky, kvízy a další aktivity. K rozebrání byly naučné materiály z naší dílny – nově např. omalovánka o letošním ptáku roku, datlovi černém.

Foto: Zelený dům Chrudim


Křivky obecné byly nejpočetnějším druhem na Festivalu v Černousech (okr. Liberec). Kromě toho byly pozorovány ještě na dvou vycházkách v okolí Prahy – v nivě Radotínského potoka a v Dendrologické zahradě v Průhonicích.

Foto z Průhonic: L. Hlaváčová


Festival ptactva slavili i ve školní družině a klubu v ZŠ Beroun – Závodí. Na školním dvoře byly pro žáky připraveny soutěže zaměřené na poznání ptáků a fenomén ptačí migrace. Jednou ze soutěží bylo i vymýšlení básniček s ptačí tematikou. Výsledek posuďte sami – zde vítězný veršík:

Ptáci jsou tu světa kraj,
na nebi si zalétaj.
Ptačí zob a lojové koule dáme,
protože ptáky rádi máme.
Ptačí peří zdobí ptáky,
kosy, čápy, loskutáky.
Ptáci jsou tu důležití,
přejeme jim hezké žití.

Foto: Květa Hrbáčková


Všem organizátorům jednotlivých akcí moc děkujeme za jejich čas a energii, kterou věnují přípravě a průběhu vycházek, ale i za zaslání zpětných hlášení, bez kterých by nebylo možné vyhodnotit ani rozsah celoevropského festivalu. I díky Vám je Česká republika každoročně na předních místech mezi zapojenými zeměmi v počtu akcí, zúčastněných lidí i pozorovaných ptáků.

Vycházky na území Prahy podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu Pražskými mokřady krok za krokem.