Přírodě na dosah

  • výukové materiály zaměřené na environmentální výchovu
  • pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ; jsou v souladu s RVP, nejsou dogmatem - je na učiteli, jaké aktivity si vybere vzhledem ke schopnostem a znalostem svých žáků
  • na principu konstruktivismu - metodě s důrazem na řešení problémů ze života, tvořivé myšlení a práci dětí ve skupinách
  • aktivity týkající se ochrany přírody
  • 11 tematických bloků pro obě věkové kategorie
  • ke každému bloku úvod, který učitele blíže seznámí s danou problematikou

 

Úvody k jednotlivým blokům

 

úvod_01

úvod_04

úvod_07

úvod_10

úvod_02

úvod_05

úvod_08

úvod_11

úvod_03

úvod_06

úvod_09

Pracovní listy pro mateřské školy

 

Blok 1 MŠ: Jak se stát dobrým pozorovatelem ptáků?

Blok 2 MŠ: Velké podzimní putování

Blok 3 MŠ: V ptačí spižírně

Blok 4 MŠ: Zima není strašák

Blok 5 MŠ: Naši ptačí sousedé

Blok 6 MŠ: Jarní migrace

Blok 7 MŠ: Proč si ptáci staví hnízda?

Blok 8 MŠ: Jací ptáci žijí v zemědělské krajině?

Blok 9 MŠ: Jak ptáci pečují o mláďata?

Blok 10 MŠ: Lesní ptáci

Blok 11 MŠ: Ptáci mokřadů

Pracovní listy pro základní školy

 

Blok 1 ZŠ: Jak se stát dobrým pozorovatelem ptáků?

Blok 2 ZŠ: Velké podzimní putování

Blok 3 ZŠ: V ptačí spižírně

Blok 4 ZŠ: Zima není strašák

Blok 5 ZŠ: Naši ptačí sousedé

Blok 6 ZŠ: Jarní migrace

Blok 7 ZŠ: Proč si ptáci staví hnízda?

Blok 8 ZŠ: Jací ptáci žijí v zemědělské krajině?

Blok 9 ZŠ: Jak ptáci pečují o mláďata?

Blok 10 ZŠ: Lesní ptáci

Blok 11 ZŠ: Ptáci mokřadů


Interaktivní aplikace o migraci ptáků

Google play App Store

 


Atlasy ptáků

 

atlas lesních ptáků (P10B1)

atlas mokřadních ptáků (P8B1)

atlas ptáků polí a luk (P8B1)

 


Prezentace

Na číselné označení odkazuje úvod jednotlivých pracovních listů. Číslo na druhém místě označuje číslo bloku, ke kterému je tematicky prezentace určena (P1xx - předškoláci, 1. blok).

Pro MŠ:

P1A5 P2A4 P2B3 P3C4 P5A2 P5B3 P5B4 P7A3 P11C3


Videa z mezinárodního studijního pobytu v Irsku

Všem zájemcům nabízíme bližší pohled na průběh mezinárodního setkání prostřednictvím videí (v původním znění v anglickém jazyce). Jednotlivá videa byla točena nejen během praktických cvičení, ale zachycují i jednotlivé přednášky.