Skrze přírodu k lepšímu životu

Mezinárodní projekt „Skrze přírodu k lepšímu životu – podpora učitelů a žáků“ je zaměřený na podporu učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol a tvorbu výukových materiálů pro odpovídající věkovou skupinu.

Cílem bylo vytvořit inovační, efektivní vzdělávací materiály a poskytnout učitelům podporu v rámci zapojování EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) do výuky. Připravované materiály vychází z přímých potřeb učitelů zjištěných na základě dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim 2016. Vytvořené materiály pod názvem Přírodě na dosah byly následně adaptovány dle národních potřeb a zájemcům jsou k dispozici ke stažení.

Průběh projektu:

V listopadu 2016 se ČSO zúčastnila setkání odborníků na environmentální výchovu a vzdělávání v Bratislavě. Podrobnosti o jeho průběhu se dočtete v tiskové zprávě.

V červenci 2018 proběhl mezinárodní workshop pro učitele v Irsku, kterého se zúčastnilo celkem 60 učitelů, deset z nich i z České republiky.

Účastníci mezinárodního workshopu v Irsku 2018

Následovaly workshopy v jednotlivých zemích. V České republice se konaly dva – jeden v Horce nad Moravou u Olomouce a druhý v Oranžerii Trojského zámku v Praze. Obou workshopů se zúčastnilo více než 50 učitelů mateřských a základních škol.

Poklidnou atmosféru pražského setkání umocnilo krásné prostředí Trojského zámku. Foto: Z. Karlíková
Přírodě na dosah
I když bylo horko, pobyt v přírodě si užili všichni účastníci. Ztejným způsobem si ho mohou s materiály Přírodě na dosah užívat učitelé se svými žáky. Foto: E. Tošenovský

 

Video z mezinárodního workshopu, stejně jako vzniklé materiály budou všem zájemcům volně dostupné na stránkách ČSO.

Na projektu spolupracují partneři BirdLife International se zkušenostmi na poli environmentálního vzdělávání. Projekt je veden Polskou organizací na ochranu ptáků (OTOP) a kromě ČSO jsou partnery BirdWatch Ireland, SEO/Birdlife (Španělsko), Slovenská ornitologická společnost a Makedonská ekologická společnost. Zodpovědnost za tvorbu materiálů nese Univerzita v Gdaňsku.