dva sedící samci morčáka velkého

Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách hledá nové spolupracovníky

O Zimním sčítání vodních ptáků ve středních Čechách jste se mohli letos dočíst na stránkách druhého letošního čísla Ptačího světa. Jedná se o monitorovací program, který od devadesátých let 20. století v pravidelných měsíčních kontrolách od října do dubna sleduje dlouhodobé změny v početnosti zimujících vodních ptáků ve Středočeském a částečně též Pardubickém kraji. Pro sčítání stále sháníme nové spolupracovníky na neobsazené úseky. Continue reading „Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách hledá nové spolupracovníky“

Rekordní sýččí sezóna

Nikdy v minulosti jsme nezaznamenali tolik hnízdění a vyvedených mláďat sýčků jako letos. Výskyt jsme zjistili na 55 lokalitách, na 29 z nich jsme potvrdili i hnízdění. Celkově sýčci vyvedli nejméně 66 mláďat včetně rekordní snůšky se 7 mláďaty. Letos také sýčci zahnízdili už v 11 našich budkách, z toho v 8 bylo hnízdění úspěšné a z budek tak vyletělo 29 mláďat (z celkově 59 zjištěných mláďat). V dalších 17 budkách jsme nalezli alespoň pobytové stopy. To je při počtu 98 našich budek využívanost dosahující skvělých 29 %. Sýčkům jsme se snažili pomoci i jinak. Na 11 místech jsme domlouvali hospodaření zajišťující optimální loviště. Na mnoha lokalitách jsme nainstalovali berličky pro snadnější lov a také jsme odstranili desítky technických pastí ohrožujících zejména vyvedená mláďata. Snad i díky tomu přežije co nejvíce mladých ptáků.

Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří ochranu sýčků v ČR podporují.

Mirek Bažant a Martin Šálek


Partnerem ochrany sýčků v ČR je i Lafarge Cement a.s.

Vaše pozorování mohou pomoci ochraně ptáků

Pozorujete rádi ptáky? Předpokládáme, že ano, ale zaznamenáváte údaje a sdílíte je s ostatními? Víte, že každé vaše pozorování je cenné a může významně přispět k poznání a ochraně ptáků?

Bez pozorování ptáků není ornitologie, ale ne každý, kdo pozoruje ptáky, je ornitologem. Ptáky můžeme pozorovat jen tak pro potěšení, a rozhodně to není špatně. Ale stačí přidat jen málo a naše pozorování získávají nový význam — stávají se střípky v mozaice lidského poznání, pomáhají o maličko posunout hranice našich znalostí. Tou hranicí, kdy se člověk stává ornitologem — a občanským vědcem — je vedení a sdílení záznamů o pozorovaných ptácích.

Ať již pozorujeme ptáky v zimě na krmítku za oknem, v městském parku, na přehradní nádrži nebo na horských hřebenech, vedení zápisků nám pomůže se později k pozorováním vrátit, konzultovat je s přáteli nebo s odstupem času třeba i odborně vyhodnotit. Nejjednodušším způsobem, jak dnes ornitologické zápisky vést a současně je snadno zpřístupnit pro pozdější vědecké zpracování, je Faunistická databáze ČSO (avif). K dispozici je i mobilní aplikace Avif Mobile (fungující na platformě Android).

Avif je určen všem zájemcům o ptactvo z řad široké veřejnosti, „amatérských“ ornitologů, birdwatcherů i vědců a slouží ke sdílení a uchovávání záznamů o pozorování všech druhů ptáků na českém území. Slouží nejen ke sdílení zajímavých a neobvyklých pozorování, ale také ke sběru kompletních seznamů všech pozorovaných druhů (tj. včetně běžných druhů) pro pozdější vědecké využití.

Avif poskytuje prostřednictvím četných nadstaveb prostředí pro záznam, uchování a využívání údajů ze specializovaných projektů, jako je sledování čapích hnízd, výzkum zpěvu strnadůmapování hnízd čejek, ale i pro nový atlas hnízdního rozšíření nebo nový dlouhodobý monitorovací program LSD. Díky datům z Avifu vznikl i nový web Ptačí pasti, který upozorňuje na ta nejnebezpečnější místa a také na důvody, proč se zde ptáci zabíjejí. Informace z webu budou sloužit jak odborníkům, tak i široké veřejnost a představují důležitý první krok na cestě k odstraňování ptačích pastí. Data z Avifu se promítají i na webu srazenazver.cz, který zobrazuje údaje o kolizích živočichů s dopravními prostředky. Údaje z  Avifu také významně přispívají k naší spolupráci se společností E.ON, Česká republika s.r.o.  na co nejefektivnějším zabezpečení sloupů v oblastech významných pro hnízdění ptáků. Cenné jsou i fotografie ptáků sedících na sloupech elektrického vedení – díky nim můžeme vyhodnocovat jak ptáci tyto“posedy“ používají a využít tyto poznatky k lepšímu zabezpečení.

Proto, až vyrazíte na ptáky, nezapomeňte údaje zaznamenávat a vkládat do faunistické databáze Avif.birds.cz!  

Logo Expodům

Párty stan na naše akce darem od firmy Expodům

Logo Expodům

Česká společnost ornitologická se během celého roku účastní mnoha nejrůznějších akcí. K možnosti prezentace naší organizace nám dlouhou dobu chyběl praktický rychlerozkládací stan. Náš problém vyřešila firma Expodum, která se rozhodla nás podpořit a party stan nám darovala. Stan je skladný a lze ho rozložit za pár minut. Za tuto vřelou nabídku a podporu naší organizace mnohokrát děkujeme.

Ornitologický kurz ČSO – Členové členům 2018

Po dvou letech opět tady! Oblíbený kurz pro amatérské začínající i pokročilé ornitology proběhne od 27. dubna do 1. května 2018 na Vysočině v areálu Mohelenského mlýna poblíž známé národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy. Oblast je známa především výskytem teplomilné fauny (např. ještěrka zelená či kudlanka nábožná) a flory (např. sleziník hadcový). Z ptačí říše se zde pravidelně vyskytují například dudek chocholatý, chocholouš obecný či skřivan lesní.

Během kurzu se zdokonalíme v určování ptačích druhů, jejich hlasů, seznámíme se s jejich hnízdní biologií, zaměříme se na problematické skupiny ptáků a vyzkoušíme si různé metody výzkumu přímo v terénu. Čtyři dny plné ranních výprav za ptačím zpěvem, zajímavých přednášek či večerní procházkou za nočními ptáky s předními českými profesionálními ornitology nás obohatí o nové vědomosti a zajímavosti z ptačí říše.

Účastníci kurzu při poobědové pauze – Členové členům 2016. Foto: Vojtěch Brlík

Zájemci o účast, zasílejte vyplněnou přihlášku a případné dotazy na adresu vojtech.brlik@gmail.com. Uzávěrka zasílání přihlášek je 25. března 2018. Kapacita kurzu je omezená a účastníci budou vybíráni na základě přihlášek s vyplněnými dotazníky. Kurz není určen pro ty, kteří se ho v minulých letech již zúčastnili. Cena kurzu včetně ubytování a materiálů je 2 000 Kč pro členy ČSO (2 500 Kč pro nečleny). Na základě žádosti a řádného odůvodnění je možné cenu kurzu snížit na 1 200 Kč.

Přihláška na ornitologický kurz Členové členům 2018

Na setkání se těší

Vojtěch Brlík a Ivana Kroutilová

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 2018

Foto: Petr Musil

Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census – IWC) proběhne o víkendu 13. a 14. ledna 2018. Tento projekt koordinuje Wetlands International (www.wetlands.org), u nás Fakulta životního prostředí ČZU (www.fzp.czu.cz) a členové ČSO jsou jeho pravidelnými spolupracovníky.

Sčítání každoročně přináší důležité informace o zimování vodních ptáků. Na základě dlouhodobých výsledků tohoto projektu publikovaných v prestižním ornitologickém časopise Ibis (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12559/full) bylo zjištěno, že dostupnost lokalit vhodných k zimování se ve střední Evropě mění a ptáci na to reagují. Některé druhy posouvají svá zimoviště směrem na sever nebo severovýchod, jiné stále častěji využívají k zimování stojaté vody, lokality ve městech nebo chladnějších oblastech.

Chcete se zapojit nebo již jste aktivním účastníkem? Bližší informace a možnost přihlašování na lokality naleznete na webových stránkách www.waterbirdmonitoring.cz nebo prostřednictvím mailu musilovaz@fzp.czu.cz.

Zuzana Musilová

O ornitologickém psaní (nejen) do Sylvie

Publikování výsledků je základem vědeckého bádání, to ornitologické nevyjímaje. Odborné časopisy otiskují články po důkladném posouzení, zda přinášejí něco nového, zda jsou správně metodicky a zda jsou pro poučeného čtenáře srozumitelné. K tomu ještě má každý časopis a jeho redakční rada své zaměření a otiskuje články, které mu odpovídají. Recenzní posudky bývají k autorům a jejich dílům obvykle kritické. Požadavky recenzentů, aby autor tu něco upravil, tu vysvětlil či jinak formuloval, jsou běžné, někdy recenzent požaduje i rozsáhlejší opravy. Stává se také, že článek časopis neotiskne, protože to recenzenti nedoporučili. V některých časopisech častěji, jinde méně. Řešení, co se zamítnutým článkem, je denním chlebem vědců, i těch úspěšných. Konkurence je vysoká, tlak na co nejvíce publikací také. Continue reading „O ornitologickém psaní (nejen) do Sylvie“

Zemřel nestor československé ornitologie, docent Karel Hudec (1927—2017)

V pátek 10. listopadu zemřel v Brně po krátké nemoci Karel Hudec ve věku těsně nedožitých 90 let.

Karla znalo několik generací ornitologů především jako autora a editora základního díla československé a později české ornitologie, Fauny ČSSR (Fauny ČR a SR, Fauny ČR) — Ptáci a jako autora nepřeberné řady dalších děl, od odborných publikací, přes popularizační články i knihy až po beletrii a divadelní hry. Pro předlouhou řadu přátel, spolupracovníků a žáků byl ale především vždy usměvavým a vstřícným člověkem, sršícím na dálku dobrou náladou a svým jedinečným humorem. Když letos v létě křtil svoji poslední knihu Ptáci v českém životě a kultuře, nic nenaznačovalo, že to bude kniha skutečně poslední. Karlův žák a jeden z nejbližších přátel Jožka Chytil dnes napsal: „Moravská (česká, československá, středoevropská) ornitologie osiřela — a přišla o svého nezapomenutelného guru, doyena, ale především skvělého člověka.“

Čest jeho památce!

Karel Hudec podepisuje svoji novou knihu při příležitosti jejího slavnostního uvedení 20. července 2017 v literární kavárně knihkupectví Academia v Brně.

Rozloučení s Karlem Hudcem se bude konat v úterý 21. listopadu, od 14 hodin ve smuteční obřadní síni brněnského krematoria.

Vychází průvodce Kam za ptáky v České republice

Na konci září 2016 vydalo renomované české nakladatelství Grada Publishing, a. s. knížku Kam za ptáky v České republice, kterou sestavila šéfredaktorka Ptačího světa Alena Klvaňová a na níž se podílel autorský kolektiv zkušených ornitologů, většinou členů ČSO.

První průvodce svého druhu představuje 23 ornitologicky zajímavých míst od Krušných hor po Beskydy a nabízí 46 vycházek od jara do zimy. Trasy podrobně popsali místní znalci přírody, ornitologové, kteří se s námi dělí o své zážitky a zkušenosti, abychom měli co největší šanci spatřit rozmanité druhy ptáků v jejich přirozeném prostředí na vlastní oči.

Úvodní kapitola o každé destinaci obsahuje foto typické krajiny a malý medailonek autora textu.

U každé vycházky nás hned v úvodu seznámí jednoduché piktogramy s délkou trasy v kilometrech a dobou jejího trvání, její náročností, hlavními navštívenými biotopy, nejlepší dobou k návštěvě a také podávají informaci, zda se jedná o okruh s návratem do cíle nebo jednosměrnou vycházku. V přehledném rámečku pak najdeme seznam typických druhů, které na dané vycházce máme velkou šanci spatřit včetně měsíců jejich výskytu na lokalitě. Záměrně nejsou v těchto přehledech zdůrazňovány vzácné či velmi skrytě žijící druhy, jejichž pozorování je spíše neobvyklé a není žádoucí je rušit.

Údaje o každé vycházce jsou znázorněny piktogramy.

Každá vycházka je znázorněna na jednoduché mapce, která má pomoci v orientaci, ale zároveň nesupluje skutečnou mapu. Předpokladem je, že si na vycházku vezmeme turistickou mapu nebo máme chytrý telefon s mapovou aplikací. Praktické informace přináší rámeček, kde najdete rady, jak se na lokalitu dopravit, kde zaparkovat či se občerstvit a často i tipy a doporučení přímo od autorů, co si nezapomenout s sebou, kam se v okolí ještě podívat apod.

Trasa každé ze 46 vycházek je znázorněna na schematické mapce a je doplněna výčtem praktických informací.

V úvodních kapitolách se dozvíme, jak se na pozorování ptáků v přírodě připravit, najdeme tu na příklad doporučení, jakou literaturu si pořídit, rady k výběru dalekohledu a dalšího vybavení nebo tipy, jak se sami zapojit do výzkumu a ochrany ptactva. Nejen pro začátečníky jsou důležité poznámky o tom, jak se chovat v přírodě tak, abychom ptáky viděli, ale zároveň je nerušili a nepoškozovali jejich prostředí. Na konci najdeme druhový rejstřík.

Kniha je doplněna barevnými fotografiemi českých fotografů přírody a ilustracemi, které pro ni vytvořil Jan Hošek, a prošla recenzí dvou zkušených ornitologů Jiřího Horáčka a Vlasty Škorpíkové.

Pro členy ČSO je knížka k zakoupení v pražském sekretariátu za členskou cenu 249 Kč (nečlenové ČSO zaplatí 299 Kč), objednávat ji můžete už nyní v našem e-shopu.

 


Pár slov editorky

Milí čtenáři,
přijměte pozvání na jedna z nejkrásnějších míst naší země, která jsou domovem zajímavých ptačích druhů. I když toto hodnocení je zavádějící, protože určit, co je zajímavý druh, je velmi subjektivní. Podle mne jsou zajímavé všechny druhy a pozorování kteréhokoli z nich může být velkým zážitkem. To je vlastně hlavní poslání naší knížky, kterou jsme pro vás během posledního roku spolu s kolektivem autorů připravili. Naším přáním bylo představit českou přírodu a zejména její avifaunu nejširší veřejnosti, propagovat místní ekoturistiku, rozvíjet přírodovědné znalosti čtenářů a pěstovat kladný vztah k přírodě.

Současně si uvědomuji nebezpečí, která turistický ruch a vysoká návštěvnost lokalit přináší. Snažila jsem se proto v úvodních kapitolách zdůraznit zásady, kterými se musíme v přírodě řídit. Také při výběru lokalit jsem myslela na hledisko nebezpečného rušení a některé lokality jsem právě z tohoto důvodu nezařadila. Všechna zajímavá místa pro pozorování ptáků u nás se do omezeného rozsahu knihy nemohla pochopitelně vejít. Snažila jsme se ale vybírat tak, abych pokryla pokud možno rovnoměrně Čechy i Moravu, abyste se za ptáky mohli vydat v průběhu celého roku a aby byly zastoupeny vycházky zcela nenáročné vhodné i pro rodiny s dětmi nebo handicapované milovníky přírody stejně jako vycházky náročné pro zdatné birdwatchery.

Celostránkové obrázky Jana Hoška vás svou atmosférou přenesou přímo na představované destinace.

Průvodce bude stárnout, některá místa se určitě změní, nemohu ani slíbit, že na popsaných vycházkách uvidíte všechny druhy, které se tam vyskytují a o nichž píšeme. Pozorování ptáků je zkrátka velké dobrodružství, které ovlivňuje mnoho faktorů jako počasí, denní doba, stav okolních lokalit, naše zkušenosti a vybavení, naše schopnost pohybovat se v terénu nepozorovaně a tiše a také notná dávka štěstí. Proto buďte shovívaví a těšte se i z poznávání krajiny a pozorování běžných druhů. Vždyť kdo ví, jak se naše avifauna bude měnit? Na základě našich znalostí získaných sčítáním ptáků u nás a v Evropě nejsou bohužel vyhlídky ani těch běžných ptáků růžové. Jedině díky aktuálním informacím ale můžeme navrhovat účinná opatření k jejich ochraně. Nezapomeňte proto svá pozorování z cest křížem krážem Českou republikou zadávat do databáze ČSO avif.birds.cz!

Za celý kolektiv autorů vám přeji mnoho krásných zážitků a napínavých pozorování ptáků ve volné přírodě s naším průvodcem v batohu!

Knížka je výsledkem převážně dobrovolnické práce mnoha zkušených terénních ornitologů, fotografie pro ni ochotně poskytla řada našich fotografů a jedinečné ilustrace typických druhů ke každé z 23 oblastí vytvořil s nadšením a citem sobě vlastním malíř Jan Hošek. Vydání knihy by nebylo možné bez úsilí paní redaktorky Magdaleny Břenkové a finanční podpory sponzorů, kterými byly firmy Juros, s. r. o. Ústí nad Labem, CELIO a.s. Litvínov, Semix Pluso, spol. s r. o., Českomoravský štěrk, a. s., Prácheňské muzeum v Písku a Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč, s. r. o. Na realizaci ilustrací finančně přispěl Václav Beran. Všem upřímně děkuji!

Veškeré připomínky, reakce a názory uvítám na adrese klvanova@birdlife.cz.