Materiály ke stažení

Zde si můžete volně stáhnout materiály nejen pro zábavu a potěšení svých dětí, ale i pro školní výuku. Patří mezi ně materiály pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ i pro střední školy. Další inspiraci najdete na stránkách Jaro ožívá.

Pro zábavu a potěšení

Omalovánky, kvízy a rébusy, které děti blíže seznámí s ptáky kolem nás.

Vlaštovky našeho okolí
Neodnášejte ptáčata!

 

 

 

 

Pro náctileté a dospělé

Komiks vodní banka

 

Výukové materiály pro učitele

 

Věkově nespecifikované

Manuál pro Rorýsí školy

Inspirace pro všechny, kteří chtějí zavést problematiku ochrany rorýsů a dalších synantropních druhů do výuky. Součástí je návod na výrobu rorýsí budky, informace k instalaci webkamery i soubor pracovních listů.

Manuál pro Rorýsí školy
Pracovní listy Mladý ornitolog

Výukové materiály pro MŠ

 

Přírodě na dosah

– obsáhlý soubor materiálů v 11 tematických blocích s úvody do dané problematiky jednotlivých témat.

Výukové materiály pro 1. st ZŠ

Přírodě na dosah

– obsáhlý soubor materiálů v 11 tematických blocích s úvody do dané problematiky jednotlivých témat.

Výukový program Vlaštovičko, kde jsi?

Žáci se seznámí s vlaštovkami a jiřičkami, jejich způsobem života. Naučí se oba druhy spolehlivě rozlišit a pochopí problémy těchto ptáků. Vede žáky k badatelské činnosti s cílem zjistit, co vlaštovky potřebují pro život, co jim vyhovuje a co je poškozuje.

Příručka s metodikou výukového programu
Vlaštovičko, kde jsi? prezentace
Návod na výrobu vlaštovčího hnízda

 

 

 

Výukové materiály pro 2. st ZŠ

(a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Výukový program Ze skal do měst

Žáci se seznámí s rorýsem obecným, představitelem synantropních druhů ptáků. Pochopí proces synantropizace a naučí se více vnímat ptáky ve svém okolí. Naučí se odpovědnému přístupu k jejich ochraně.

Metodika s pracovními listy
Prezentace k výukového programu

 

 

 

 

 

Výukový program Má adresa: Mokřad

Žáci se seznámí s významem mokřadů pro ptáky a s hlavními problémy, které v současnosti mokřady (a s nimi i jejich obyvatele) ohrožují. Vlastní investigativní činností odhalí stav mokřadů ve svém okolí.

Metodika k výukovému programu
Prezentace Ptáci a mokřady
Prezentace Proměny rybníků v čase
Hra Potápka versus kapři