Je naše škola pro ptáky bezpečná? Nerozplácni se o sklo!

Představujeme vám nové výukové programy pro základní školy. Seznámí žáky s nebezpečím, kterým čelí synantropní ptáci. Metodiky těchto programů jsou dělány tak, aby každý učitel, i bez hlubší znalosti dané problematiky, mohl tento program realizovat sám.

Je naše škola pro ptáky bezpečná?

  • program pro 1. stupeň ZŠ (2.-3. třída)
  • pohádka přiblíží nebezpečí, které pro ptáky představuje sklo
  • žáci odhalují různá nebezpečí, kterým ptáci čelí v lidském prostředí – nejdříve na pracovním listě, v druhé části po nich pátrají v okolí školy

 

Nerozplácni se o sklo!

  • pro 2. stupeň ZŠ (7. – 9. třída) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • práce s materiály v angličtině
  • žáci se seznámí s nebezpečím, které pro ptáky představuje sklo
  • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému okolí a aktivní ochraně přírody

 

Materiály vznikly v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky.