Zápis z podzimní členské schůze ČSO 2019

Sborník abstraktů z 6. Jihočeské ornitologické konference

Tradiční podzimní členská schůze se uskutečnila v sobotu 28. září 2019 během Šesté jihočeské ornitologické konference konané u příležitosti 50. výročí vzniku Jihočeského ornitologického klubu (JOK) na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Schůzi zahájil předseda ČSO Jiří Flousek a po přivítání účastníků přečetl jména členů, kteří nás v letošním roce opustili. Jejich památku jsme uctili vestoje minutou ticha. Pak se ujal slova ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek, který podal zprávu o činnosti ČSO za rok 2018. Zmínil nárůst členské základy zejména po úspěšném prvním ročníku akce Ptačí krmítka, vyrovnaný rozpočet nebo například rostoucí množství darů, díky nimž můžeme naši činnost rozvíjet. Upozornil, že všechny důležité informace o činnosti i financování ČSO jsou dohledatelné ve veřejných výročních zprávách na webu ČSO i ve Spolkovém rejstříku. Poté Jiří Flousek přednesl návrh na zvýšení členských příspěvků, jejichž výše se nezměnila od roku 2006. Nová výše příspěvku, o které se bude rozhodovat v příštím roce, by byla 800 Kč (resp. 500 Kč snížená sazba) a platila by od roku 2021.

Zdeněk Vermouzek přednáší na členské schůzi ČSO 2019 v Českých Budějovicích

Dalším bodem programu byla přednáška Gabriely Dobruské o projektu Čapí hnízda, v rámci něhož se v roce 2019 podařilo zkontrolovat více než 95 % všech hnízd a byly uspořádány vycházky pro veřejnost se zaměřením na nebezpečí, která čápům hrozí, jako jsou například provázky, které se po donesení dospělými ptáky na hnízdo zamotávají mláďatům kolem nohou a způsobují nekrózy. Dále nás Gabriela seznámila s projektem občanské vědy Pískovny pro břehule, během nějž veřejnost mapovala výskyt kolonií břehulí.

Gabriela Dobruská přednáší na členské schůzi ČSO 2019 v Českých Budějovicích

Poté nám Václav Zámečník představil pokrok zemědělské petice a především úspěšně zvládnutou kauzu letošního léta, kdy se ČSO podařilo apelovat na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, které následně zastavilo povolení plošné aplikace pesticidu Stutox II, který je kromě hrabošů nebezpečný i dalším obratlovcům.Zdeněk Vermouzek informoval o hnízdění vodoušů rudonohých a dalších druhů v ptačím parku Josefovské louky, o kladném vlivu spásaní divokými koňmi či o velkém kuse práce, který zde každoročně odvádějí četní dobrovolníci. Poté nás seznámil s výsledky výzvy k nahlášení tipů na novou rezervaci ČSO, do které bylo zasláno 56 návrhů, z nichž se do nejužšího kola dostalo pět. O vítězné lokalitě rozhodne 19. listopadu výbor ČSO.

Na ochranářský projekt Flight for Survival, neboli Let o život, jenž se snaží snížit množství stěhovavých ptáků, kteří jsou každoročně zabiti na tahu ve Středomoří, upozornila Věra Sychrová a vyzvala k podpoře kampaně.

Ke slovu se potom dostal opět Zdeněk Vermouzek, který referoval o programech sčítání ptáků – JPSP a LSD. Je potěšitelné, že celkem sčítalo v obou programech od zimy do jara 105 sčitatelů. Poté jsme přistoupili k losování odměn sčitatelům. Dalekohled Meopta vyhrál Václav Plíhal, knihy za 2 000 a 1 000 Kč získali Petr Hájek a Martin Jůna.

losování odměn sčitatelům na členské schůzi ČSO 2019 v Českých Budějovicích

Na závěr seznámila Alena Klvaňová posluchače s akcemi ČSO, které nás čekají na podzim a v příštím roce, a nabídla aktivity, do kterých se mohou členové i široká veřejnost zapojit.

Alena Klvaňová přednáší na členské schůzi ČSO 2019 v Českých Budějovicích

Posledním bodem programu bylo udílení ceny ČSO za rok 2019, jejímiž laureáty se stali Josef Jahelka za propagaci ornitologie a dlouholetou organizaci ornitologických táborů. Dále Roman Vacík za organizaci ornitologického života západních Čech, včetně sčítání labutí velkých v roce 2018. Třetím oceněným se stal Tomáš Grim za propagaci a popularizaci české ornitologie u nás i ve světě. Posledním laureátem se stal Jan Hora za precizní zpracování výsledků monitoringu naturových druhů ptáků a ptačích oblastí v letech 2005—2013.

Schůzi můžete zhlédnout na YouTube JOKu.

účastníci členské schůze ČSO 2019 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích