let o život

Sedm statečných letí o život

Cesta ze zimoviště na hnízdiště je pro tažné ptáky každoročně tou nejtěžší zkouškou. Pro všechny je to dlouhá, vyčerpávající a strastiplná pouť, při které musejí překonat nepřízeň počasí a predátory. Kromě přirozených komplikací na ně ale ještě čeká nebezpečí v podobě člověka, který je mnohem krutější a ničivější než všechny další překážky. Každý z nás může pomoci!

Při migraci je v Evropě každoročně zabito 25 milionů ptáků. Jsou zastřeleni, chyceni do pastí či otráveni. Mnozí pro zisk, někteří jenom pro „zábavu“ lovců. Pro ptáky, kteří letí z Afriky do Evropy je nejnebezpečnější oblast Středomoří ležící na rozhraní tří kontinentů.

Velkým nebezpečím při migraci je člověk

V březnu českou veřejnost pobouřily fotografie libanonských pytláků pózujících s mrtvými čápy bílými právě zastřelenými při jejich tahu z Afriky do Evropy. Ptáci, kteří se v celé Evropě těší velké oblibě a tradičně jsou spojováni s nošením dětí, radostí a novým životem, byli mrtví v rukách jásajících lovců. Na českých sociálních sítích se informace rychle šířila a lidé se ptali, jak je možné hon na čápy zastavit a jak jim na dálku pomoci. Díky projektu BirdLife International s názvem Let o život (v originále Flight for survival) může ptákům na tahu pomoci každý z nás.

Přispějte na ochranu migrujících ptáků

Prostřednictvím darovacího portálu https://act-now.flightforsurvival.org/  může kdokoliv přispět na ochranu čápů i dalších druhů pronásledovaných na tahu. BirdLife International v kampani představuje příběhy migrace takzvaných Sedmi statečných. Kromě zmíněného čápa bílého jsou jimi sup mrchožravý, orel královský, včelojed lesní, pěnice černohlavá, křepelka polní a hrdlička divoká – Pták roku 2019. Každý z nich má jiný příběh, jiné zimoviště, jiný průběh cesty. Všichni ale reprezentují boj, který miliony ptáků každoročně musejí svádět při cestě na hnízdiště a zpět. Zapojte se a pomozte jim jejich cestu zvládnout!

Vybrané peníze jdou ochranářským organizacím, které působí přímo na krizových místech lovu a aktivně proti lovcům a pytlákům bojují. Pokud chcete zjistit více o kampani Let o život, navštivte webovou stránku www.flightforsurvival.org. Příběhy Sedmi statečných najdete také na sociálních sítích pod hashtagem #FlightforSurvival, na facebookové stránce BirdLife Europe a Instagramu.

Ale i když stěhovaví ptáci přežijí dramatický průlet Středomořím, nemají zdaleka vyhráno. Na hnízdištích nalézají stále méně potravy, nemají kde hnízdit nebo o svá hnízda přicházejí při zemědělských pracích, těžbě dřeva či stavebních úpravách. Pokud chcete současně podpořit ochranu stěhovavých ptáků na tahu i na hnízdištích, můžete přispět České společnosti ornitologické na stránce Let o život zabezpečeného darovacího portálu Darujme.cz.  Zde zjistíte, co konkrétně pro stěhovavé ptáky děláme  a můžete zde rovnou darovat. 70 % z daru pošleme středomořským kolegům z BirdLife International, kteří působí přímo na kritických místech lovu a 30 % zůstane na ochranu stěhovavých ptáků v Česku. Ty použijeme zejména na ochranu hnízd při stavebních úpravách domů, vytváření nových hnízdních příležitostí, opravu čapích hnízd, zabezpečování skleněných ploch, prosazování zemědělské politiky šetrné pro ptáky ad.