Výroční zprávy

Výroční zprávy vydává ČSO vždy po řádné účetní závěrce koncem června následujícího roku. Od roku 2015 procházejí účetní závěrky dobrovolným auditem, auditorská zpráva je součástí výroční zprávy.

Výroční zpráva ČSO za rok 2018

Výroční zpráva ČSO za rok 2017

Výroční zpráva ČSO za rok 2016

Výroční zpráva ČSO za rok 2015

Výroční zpráva ČSO za rok 2014

Výroční zpráva ČSO za rok 2013

Výroční zpráva ČSO za rok 2012

Výroční zpráva ČSO za rok 2011