vychazky

Vycházky za ptáky v období šíření koronaviru

Omezení pohybu kvůli šíření koronaviru vystavilo stopku mnoha běžným volnočasovým aktivitám. S největší pravděpodobností nebudeme moci uspořádat oblíbené vycházky za ptáky Vítání ptačího zpěvu (ale pro jistotu sledujte web ČSO). Mnoho lidí v těchto dnech vyráží individuálně do přírody. Patříte mezi ně? Zapojte se do dobrovolného výzkumu ptáků. Nezapomeňte na povinnou roušku a neshlukujte se do skupin. A mimochodem, do občanské vědy se můžete zapojit i například při cestě do práce.

Výzkum, kterému se věnujeme v ČSO, je unikátní v jednom aspektu. Nemohla by jej dělat žádná univerzita ani ústav Akademie věd. Je totiž založen na zapojení desítek nebo stovek amatérských ornitologů, členů ČSO. Páteří jsou dobrovolné programy. Znalost území, znalost ptáků a dostatek ochotných spolupracovníků jsou základními předpoklady pro získání jedinečných dat, se kterými pak pracují odborníci v ČSO i v celé akademické sféře.

Hnízdění čápů bílých

I letos pokračuje sledování průběhu hnízdění čápů na webu Čapí hnízda cap.birds.cz. Sledování čápů je nenáročná a prospěšná aktivita. Čápa pozná každý! V České republice je téměř 1500 čapích hnízd, některé je možná na trase vaší cesty do práce nebo do obchodu. Pro celkové zhodnocení je důležitá každá informace, tedy i to, že čáp na hnízdě není. Důležité jsou jak kontroly v době návratu a začátku hnízdění, tak v době velkých mláďat.

  • Kontakt: Gabriela Dobruská (cap@birdlife.cz)
Sledujte s námi celou čapí sezónu.

Bezpečné zastávky

Již čtyři roky vyzýváme veřejnost k hodnocení zastávek veřejné dopravy, které se často stávají smrtící pastí, zvláště pokud jsou z čirého skla a umístěné blízko zeleně. Na webu zastavky.birdlife.cz naleznete interaktivní mapu, v níž lze najít a v jednoduchém formuláři ohodnotit konkrétní zastávky a ideálně připojit i fotografii. Podle stupně nebezpečnosti pro ptáky se poté zastávky zbarví zeleně (bezpečná), oranžově (riziková) nebo červeně (nebezpečná zastávka). Získaná data pak slouží k postupnému zabezpečování. Ačkoli již máme zmapovaných přes 13 000 zastávek, stále jsou oblasti Česka, odkud údaje chybí.

  • Kontakt: Zbyněk Janoška (zastavky@birdlife.cz)

Hnízdění čejky chocholaté a dalších polních ptáků

Devátým rokem bude letos probíhat mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté. Počty tohoto dlouhodobě ubývajícího bahňáka jsou zatím v letošním roce velmi nízké. Hlavním viníkem je zřejmě suché jaro, které vysouší i tradičně podmáčená pole. Bohužel čejky, které si pro hnízdění vybraly budoucí kukuřičná pole, začínají právě v těchto dnech hnízdit a bez přímé ochrany prakticky všechna hnízda zničí zemědělská technika. Kukuřice se obvykle seje kolem poloviny dubna, na některých polích i později, a tak je teď prostor hnízda dohledat a ochránit před zničením pomocí tyčí.  Kromě čejek zaměřte zvýšenou pozornost i na další zájmové druhy hnízdící na zemědělské půdě – kulíka říčního, vodouše rudonohého, břehouše černoocasého, chřástala polního a motáka lužního. Pozorování v hnízdní době zadejte co nejdříve do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz (v odůvodněných případech jako utajenou lokalitu), pro bahňáky je vhodnější využít speciální modul cejka.birds.cz.

Samec čejky chocholaté v brzkém jaře. Foto: Bohuslav Pešek

Registrace hnízdišť rorýsů, kavek, jiřiček

Slýcháte v létě ve vašem okolí pronikavý hvizd rorýsů? Máte to štěstí, že vám na domě pravidelně hnízdí Pták roku 2020 jiřička obecná? Zapojte se do mapování jejich hnízdišť. Kromě dat o rorýsech a jiřičkách i letos velmi oceníme údaje o hnízdění dalšího významného synantropního druhu – kavky obecné na budovách, jejíž hnízda jsou stavebními úpravami také ohrožena. Všechny údaje zapisujte do speciální databáze vedené na webu www.rorysi.cz, stromová hnízda kavek a hnízdění dalších druhů zapisujte do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz.

  • Kontakt: Lukáš Viktora (viktora@birdlife.cz)
Jiřičky mají v průměru 4-5 mláďat, která se asi po dvou týdnech zahřívání líhnou z čistě bílých vajec. Foto: Ludmila Korešová

Fotografování ptáků na sloupech elektrického vedení

Snímků ptáků na sloupech a vodičích vysokého napětí je stále nedostatek. Proto fotografujte živé ptáky sedící na sloupech či drátech elektrického vedení nebo mrtvé ptáky, které naleznete pod sloupy či dráty. Fotografie s příslušnými údaji vložte do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz (v poli Aktivita zvolte možnost „sedící na sloupu el. vedení“ nebo „mrtvý pod sloupem el. vedení“ či „mrtvý pod dráty el. vedení“). Fotografie poskytnou přesnější informace, jak a na které typy sloupů ptáci usedají, což může pomoci při vývoji zabezpečujících prvků. Údaje k uhynulým ptákům přispějí k vyhodnocení rizikových úseků, určení či upřesnění prioritních oblastí k zabezpečení, případně k operativnímu zabezpečení zvláště nebezpečných sloupů.

  • Kontakt: Lukáš Viktora (viktora@birdlife.cz)
Poštolka sedící na sloupu elektrického vedení. Foto: Lucie Dobiášová/avif.cz

Jaro ožívá – pozorování ptáků pro děti

Zapojte do pozorování ptáků i děti! Jaro ožívá je mezinárodní projekt organizovaný BirdLife International, světovou organizací na ochranu ptáků, v České republice zastoupený Českou společností ornitologickou. Na webovou stránku www.springalive.net děti zadávají svá první pozorování 6 sledovaných druhů. Jsou jimi vlaštovka obecná, rorýs obecný, čáp bílý, kukačka obecná, vlha pestrá a břehule říční.

  • Kontakt: Gabriela Dobruská (springalive@birds.cz)

Liniové sčítání druhů (LSD) – sčítání pro pokročilé

LSD poskytuje údaje o početnosti ptačích druhů a jejích změnách a o vazbách druhů na různé typy prostředí; to vše v míře podrobnosti dosud nevídané s největší možnou podrobností. Noví spolupracovníci jsou vítaní, čím více lidí se zúčastní, tím lepší informace o stavu našeho ptactva získáme. Velkou výzvou posledních let je plošné odumírání jehličnatých lesů, jehož dopady na ptactvo můžeme právě prostřednictvím LSD výborně sledovat. Předpokladem účasti je velmi dobrá znalost určování ptáků podle vzhledu i podle hlasu. Podrobná metodika je na www.birdlife.cz/lsd.

  • Kontakt: Zdeněk Vermouzek (lsd@birds.cz)
LSD je klíčovým programem občanské vědy v ČSO.
LSD je klíčovým programem občanské vědy v ČSO.

Faunistická databáze ČSO

Pozorujte všechny ptáky ve vašem okolí, každý pták se počítá!

Záznam, sdílení a uchování pozorování pro využití v budoucnu by mělo být samozřejmou součástí pozorování ptáků. Smysl má zapisovat ptáky na výletě k rybníku stejně jako při každodenní cestě do práce (i kdyby to bylo jen pár nejběžnějších druhů) nebo při odpočinku na zahradě. Právě opakovaná pozorování a zápis kompletních seznamů pozorovaných druhů na stejných místech (cesta do práce, zahrada) přinášejí perfektní údaje nejen o samotném výskytu druhů, ale i o jejich průtahu, příletech, hnízdění apod. (Kompletní seznamy zapisujte pouze, pokud jste si jistí, že určítě všechny ptáky které vidíte nebo slyšíte). Pokud se vám povede vyfotit ptáka, s jehož určením si třeba nejste jisti, na avifu vám někdo velice rychle poradí.

Pomocí aplikace Avif Mobile pro mobily s Androidem lze pozorování zadávat přímo v terénu, jde tedy o moderní variantu ornitologického zápisníku s obrovskou přidanou hodnotou.Vkládat i prohlížet pozorování můžete také na webové stránce avif.birds.cz.

  • Kontakt: Zdeněk Vermouzek (admin@birds.cz)

 

Čtěte také:

Zákaz vycházení? Připravte zahradu na jaro