Bezpečně za čejkami

Současná doba je náročná pro všechny. Naštěstí pobyt v přírodě stále zůstává jednou z možností, jak si udržet dobrou mysl. Pokud přemýšlíte nad tím, kam investovat svou energii a současně si ochránit i svoje zdraví, nabízí se mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté. S ohledem na aktuální situaci je nejvhodnější zvolit jako mapovací prostředek auto, kterým se bezpečně přiblížíte nejen k čejkám, ale současně omezíte i případný rizikový kontakt s lidmi. Kromě dalekohledu nezapomeňte i na roušku.

Už od roku 2015 mohou zemědělci na vybraných polích vstupovat do speciálního agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO) na ochranu čejek chocholatých hnízdících na orné půdě. Vhodná hnízdiště do tohoto opatření navrhovala z větší části Česká společnost ornitologická, menší počet ploch doplnili Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a krajské úřady. Zájem zemědělců postupně rostl až do roku 2019, kdy celková výměra ploch s aktivní ochranou čejek dosáhla 465 ha a podílelo se na ní celkem 46 podniků.

Obrázek 1: Plocha zařazená do AEKO Ochrana čejky chocholaté u obce Kratonohy. Foto: Václav Zámečník

Bohužel minimálně v letošním a dalším roce nebudou mít noví zájemci možnost do opatření vstoupit, protože v rámci stávajícího programového období, které letos končí, jsou prostředky vymezené už jen na zajištění běžících závazků a začátek nového období bude minimálně o jeden rok posunutý kvůli složitým jednáním o budoucí podobě Společné zemědělské politiky. V mezidobí (tzv. překlenovací období) bude možné jen prodloužit stávající úvazky. Nejprve od roku 2022, ale možná až od roku 2023, začne další programovací období Společné zemědělské politiky, během něhož, jak věříme, dojde k významnějšímu oživení naší zemědělské krajiny.

Obrázek 2: Samice čejky sedící na hnízdě na podmáčeném poli u obce Cerekvice nad Bystřicí, kde v loňském roce místní zemědělský podnik vstoupil do AEKO na ochranu čejek. Foto: Bohuslav Pešek

První zkušenosti s AEKO Ochrana čejky chocholaté ukazují, že opatření je přínosné nejen pro bahňáky hnízdící na orné půdě, ale i pro celou řadu dalších živočichů od motýlů až po zajíce. Pokud má být ale opatření skutečně efektivní, je potřeba průběžně sledovat hnízdní výskyt čejky a lokality, které z různých důvodů přestanou být pro čejky atraktivní, z nabídky vyloučit, a naopak nové perspektivní plochy doplňovat. Proto bych vás chtěl poprosit, abyste při mapování věnovali zvýšenou pozornost zejména hnízdištím, která jsou dnes v nabídce pro zemědělce.

Kde je možné je najít?

1. Registr půdy – LPIS
LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. Postup pro dohledávání ploch zařazených do AEKO Ochrana čejky chocholaté pomocí mapového serveru LPIS je popsán zde:

1. Otevřete LPIS, odkaz: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/

2. Na levé liště rozklikněte ikony Dotace – Nové Enviro – Dle druhu – Čejka (obr. 3)

Obrázek 3: Postup pro zobrazení ploch zařazených do AEKO Ochrana čejky chocholaté registru půdy LPIS. Modře jsou označené ikony, které je potřeba rozkliknout.

3. Do pravé lišty vyberte na ikonu Obec a po jejím zadání klikněte na Vyhledat a výběr potvrďte kliknutím na lupu (obr. 4)

Obrázek 4: Postup pro zobrazení konktrétní obce v mapě. Modře jsou označené ikony, které jsou potřeba pro zobrazení.

4. V levém horním rohu mapy je ikona pro pohyb na mapě včetně přiblížení nebo oddálení. Od přiblížení Scale na úrovni 1 : 30K se objeví zeleně vyšrafované půdní bloky vymezené pro čejku (obr. 5). Po dalším přiblížení se zobrazí i reálná situace v terénu (obr. 6).

Obrázek 5: Přibližování mapy na úroveň, kdy se zobrazují konkrétní pozenky zařazené do AEKO Ochrana čejky chocholaté. Modře jsou označené ikony pro přibližování nebo oddalování a měřítko mapy. Přidržením mapy levou myší je možné mapu posunovat.
Obrázek 6: Při dalším přiblížení se zobrazí jako podklad letecký snímek, díky němuž je možné určit přesnou pozici pochy navržené do AEKO Ochrana čejky chocholaté.

2. Aplikace Google Earth
Pokud používáte aplikaci Google Earth (např. ke stažení zde), můžete si vrstvu navržených půdních bloků ve formátu kmz vyžádat emailem na zamecnik (zavinac) birdlife.cz.

Všechny záznamy doplňujte prosím přednostně do speciální databáze pro čejku chocholatou, která vznikla přednostně pro účely efektivnější ochrany v rámci faunistické databáze České společnosti ornitologická https://birds.cz/avif/. Jednou z možností je vstup do databáze přímo ze stránky o čejce chocholaté na webu ČSO kliknutím na Vložit pozorování čejek nebo přímo po kliknutí zde (cejka.birds.cz). V obou případech je nutné se před samotným vkládáním dat nejprve přihlásit do databáze. Noví mapovatele se mohou zaregistrovat na https://birds.cz/avif/ po kliknutí na Nový uživatel v pravém horním rohu. Zadaná pozorování pro daný kalendářní rok je možné zobrazit na stránce o čejce chocholaté na webu ČSO po kliknutí na Dosavadní pozorování z roku 2020 (mapa na celou obrazovku).

Obrázek 7: Samec čejky chocholaté v brzkém jaře. Foto: Bohuslav Pešek

Mapování ale neslouží jen k podchycení aktuálního hnízdního výskytu a ověření obsazenosti ploch navržených na ochranu hnízdišť čejek chocholatých. Významný podíl ptáků obsazuje oraniště nebo plochy připravované k osetí jarní plodinou. Někteří ptáci přitom začnou hnízdit ještě před zahájením jarním prací a bez přímé ochrany jejich snůšky zničí zemědělská technika. Základním předpokladem je dohledat hnízda, správně je označit a co nejdřív informovat dotčeného zemědělce. Podrobný návod si můžete stáhnout zde, případně můžete poslat dotaz emailem na zamecnik (zavinac) birdlife.cz. Stejně tak se určitě ozvěte, pokud nevíte, jak dohledat nebo oslovit dotčeného zemědělce, na jehož polnostech ptáci hnízdí.

Obrázek 8: Hnízdo čejky označené tyčemi je pro traktoristu dobře viditelné. Foto: Václav Zámečník

Přeju všem, ať si pobyt v přírodě užijete. V těchto dnech pak především nezapomínejte na důslednou ochranu svoji i ostatních.

Václav Zámečník


Vznik tohoto článku finančně podpořilo MŽP v grantovém řízení.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.