Vychází Sylvia 53/2017

V těchto dnech vychází aktuální číslo časopisu Sylvia, náležící k již 53. ročníku. Obsah aktuálního čísla i PDF jednotlivých článků najdete ZDE.

Sylvii obdrží všichni předplatitelé poštou v průběhu prosince. Ostatní si ji mohou objednat v kanceláři ČSO (cso@birdlife.cz, tel. 777 330 355), cena je 130 Kč pro členy ČSO a 180 Kč pro ostatní zájemce. K ceně je nutné přičíst poštovné. Zvýhodněná cena pro předplatitele je 100 Kč včetně poštovného.

Na téměř 100 stranách přináší Sylvia 53 obvyklé poučení v podobě původních studií nejen z území České republiky a nechybí ani literární recenze. Sylvia by neměla ve vaší knihovničce chybět. Její koupí či předplacením navíc podporujete úsilí o vydávání odborného časopisu, které v ČSO trvá od roku 1936.

Sylvia velmi vítá Vaše příspěvky. Nenechte se prosím odradit recenzním řízením – bez kritické práce s rukopisy by věda nebyla vědou, a to ani ta amatérská či občanská. Odměnou pro autory i čtenáře je pak deklarovaná úroveň publikovaných prací, což v dnešní informačně přehlcené době není k zahození. Publikací v Sylvii můžete důstojně prezentovat „svůj“ modelový druh, téma či lokalitu, a nakonec tak prakticky prospět i ptákům. Neměli bychom totiž zapomínat na to, že ornitologie a ochrana přírody jsou odborné disciplíny, ke kterým odborné publikování patří. O výzkumech publikovaných v Sylvii se dozví i „svět“, protože Sylvia je zařazena v důležitých mezinárodních rešeršních databázích a zahraniční čtenář tak při hledání článků na nějaké téma snadno narazí i na ty v Sylvii. Od loňského roku můžete PDF článků ihned stahovat na webu ČSO a od letoška můžete v Sylvii bezplatně publikovat barevné obrázky, což, jak věřím, mnozí z vás ocení.

Děkuji všem, kteří se na „životě“ Sylvie podílejí. V případě dotazů či připomínek k Sylvii neváhejte kontaktovat redakci. Rukopisy do příštího čísla zasílejte nejlépe do konce května 2018 na adresu šéfredaktora (sylvia@birdlife.cz). Přeji příjemné a poučné čtení.

Martin Paclík