Jak Evropská komise promarnila příležitost reformovat Společnou zemědělskou politiku EU

Návrh reformy Společné zemědělské politiky Evropské unie, který nyní představila Evropská komise, úplně ignoruje závažnost stavu, v jakém se naše životní prostředí nachází – od úbytku druhové rozmanitosti, až po devastaci půdních zdrojů a vody. Návrh nenabízí žádné východisko ze současné situace, kdy většinu rozpočtu společné zemědělské politiky tvoří tzv. přímé platby bez jasného cíle. Hlavní novinkou se zdá být mnohem volnější ruka pro členské země při rozhodování o využití finančních zdrojů. Nicméně chybí návrh mechanismů, které zaručí, že veřejné peníze budou využívány ke skutečnému naplňování společných cílů Evropské unie.
Celkem 35 hnízd motáků lužních se letos podařilo zachránit díky aktivní ochraně hnízd. U běžných druhů je ale tato metoda nepoužitelná a pomůže jen změna zemědělské politiky Evropské unie. Foto: Tomáš Pospíšil, Birdphoto.cz

Úbytek hmyzu skoro o 80% [1], pokles početnosti ptáků zemědělské krajiny o 55% [2] nebo nedostatek vody v krajině v některých zemích EU včetně České republiky jsou jen některé z problémů, kterým dnes zemědělská krajina čelí,“ uvádí Václav Zámečník, zemědělský koordinátor České společnosti ornitologické a pokračuje: „Přestože u nás i v Evropě běží různé projekty na podporu rostlin a živočichů zemědělské krajiny, na plné čáře je přebíjí současný způsob zemědělského hospodaření a bez změny systému zemědělských dotací to lepší nebude.“
V letošním roce se nám aktivní ochranou hnízd a hnízdišť podařilo zachránit před zničením 80 hnízd čejek chocholatých, 12 hnízdišť chřástala polního, 35 hnízd motáků lužních a 2 hnízd motáků pochopů [3],“ popisuje Václav Zámečník a vzápětí dodává: „Zatímco u těch nejvzácnějších druhů, jako je třeba moták lužní, je možné přímou ochranou hnízd posílit celou populaci, u běžnějších druhů to není možné a pokud chceme, aby běžné druhy ptáků zůstaly běžné i v budoucnosti, musí se změnit celá zemědělská politika Evropské unie.“
Prudký úbytek ptáků zemědělské krajiny, jako jsou například čejky chocholaté, zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie. Foto: Jan Vratislav
Po změně přitom nevolají jen ochránci přírody. „Během veřejné konzultace o budoucí společné zemědělské politice se 80 % respondentů vyslovilo pro zásadní reformu. Zdá se, že Komise tyto výsledky buď nepochopila, nebo je záměrně ignoruje, když navrhuje zachování přímé podpory příjmů,“[4] vysvětluje Zámečník.
Návrh Komise přichází nedlouho poté, co byla zveřejněna studie tzv. „Fitness check“ zemědělské politiky Evropské unie, která ukazuje, že zdroje v rámci této politiky jsou využívány neefektivně a podporují dokonce degradaci přírodních zdrojů [5]. Navzdory vážným a zdokumentovaným problémům současné politiky Evropské komise nepřináší účinná řešení a nenabízí zásadní změnu politiky po roce 2020.
Nejasný a nedostatečný návrh, který komise předložila, nemůže být základem pro vypsání šeku na miliardy euro z našich společných peněz. Proto očekáváme, že rozpočet pro zemědělskou politiku Evropské unie na programové období po roce 2020 bude vázán na jasně a přísně stanovené cíle podmíněné účinnými mechanismy, které zaručí jejich plnění,“ uzavírá Zámečník.

Kontakt pro další informace

Václav Zámečník

zamecnik@birdlife.cz

776 368 360

Doplňující informace:

[1] Nedávno zveřejněná studie v časopise PLoS One mluví o více než 75 % úbytku biomasy létajícího hmyzu za posledních 27 let. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/20/insectageddon-farming-catastrophe-climate-breakdown-insect-populations

[2] Podle posledních údajů, od roku 1980, populace ptáků zemědělské krajiny poklesly o 55% v rámci EU. http://www.ebcc.info/

[3] Ochrana hnízd ptačích druhů ohrožených zemědělskou technikou je projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí ČR. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

[4] Veřejná konzultace probíhala od února do května 2017. Více než 250 000 občanů a 600 organizací se do ní zapojilo prostřednictvím kampaně Living land (Za živou krajinu) a požadovalo radikální reformu společné zemědělské politiky tak, aby byla spravedlivá, environmentální udržitelná, podporovala zdravé potraviny a byla globálně odpovědná: https://www.living-land.org/

[5] Nezávislá studie s názvem „Plní Společná zemědělská politika své cíle?“ byla vypracovaná týmem expertů z různých oblastí pro organizace BirdLife Europe, EEB a NABU s podporou vědeckých institutů a politických stran. V rámci studie bylo analyzováno 450 vědeckých článků a byla použita metodika Evropské komise pro tzv. Refi.

Celá studie (v angličtině): http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/peer_et_al_2017_cap_fitness_check_final_20-11.pdf

Shrnutí (v angličtině): http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/executive_summary_17.11_final.pdf

Briefing BirdLife, EEB, NABU:
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/nabu-cf_8seiten_a4_eng_briefing.pdf

Vize BirdLife pro budoucí zemědělskou politiku (v angličtině):
https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/cap_position_paper_v6_final.pdf