Sylvia 53/2017

 

Paclík M.: Editorial PDF 25 kB, str. 3
Kubelka V.: Využití MacKinnonovy metody v podmínkách střední Evropy PDF 430 kB, str. 4–20
Jaška P. & Řepa P.: Hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v České republice v období 2006–2016 a detailní rozbor výskytu v Karlovarském a Plzeňském kraji PDF 807 kB, str. 21–40
Kopij G.: Hnízdní hustoty „datlů“ (Picinae) ve vnitřní a vnější zóně středoevropského města PDF 1,8 MB, str. 41–57
Vlček J. & Peške L.: Prostorová aktivita mláděte chřástala polního (Crex crex) na hnízdišti na Šumavě PDF 2,4 MB, str. 58–64
Jasso L.: Jiřička obecná (Delichon urbicum) kořistí ťuhýka obecného (Lanius collurio) PDF 1,8 MB, str. 65–69
Vavřík M. & FK ČSO: Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2016 PDF 3,2 MB, str. 70–89
Z literatury PDF 52 kB, str. 90–91
Corrigendum PDF 380 kB, str. 92