Variabilní symboly

Čísla účtů ČSO

2700 694 591 / 2010  členské příspěvky
2800 277 111 / 2010  dary (transparentní účet)

Variabilní symboly

…označují účel platby:
10 – členské příspěvky
12 – předplatné Sylvie
1012 – členské příspěvky + předplatné Sylvie

15 – dary na činnost ČSO
20 – dary na terénní stanice
22 – malé granty ČSO
33 – dary na Faunistickou databázi
48 – Let o život – dary na ochranu stěhovavých ptáků
55 – dary na záchranu sýčků a zemědělské krajiny
65 – dary na opravy čapích hnízd

77 – dary na ptačí rezervace ČSO (hlavní variabilní symbol pro dary na rozvoj všech ptačích parků a rezervací ČSO. Dary budeme postupně využívat v té rezervaci, kde budou zrovna nejvíce potřeba).
771 – dary konkrétně na Ptačí park Josefovské louky
772 – dary konkrétně na Ptačí park Mnišské louky
773 – dary konkrétně na Ptačí park Kosteliska
774 – dary konkrétně na Ptačí rezervaci Malá Lipová

97 – sponzorství druhů v Evropském atlase hnízdního rozšíření

Specifický symbol

Vyplňují jen členové ČSO a obsahuje jejich členské číslo pro automatickou identifikaci plátce. Nečlenové ČSO specifický symbol nevyplňují.

 

Platby v EUR ze zahraničí

(včetně Slovenska)

IBAN: CZ9620100000002200678683
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Název banky: Fio banka, a.s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, Praha 1
Název majitele účtu: Česká společnost ornitologická
Adresa majitele účtu: Na Bělidle 34, CZ-15000 Praha, Czechia

Variabilní symbol označuje účel platby:
10 – platba členského příspěvku (25 EUR)
12 – předplatné časopisu Sylvia (5 EUR)
1012 – členský příspěvek + Sylvia (30 EUR)

 

Přiřazování došlých plateb

Zaslané členské příspěvky budou přiřazeny k poslednímu nezaplacenému roku.

Předplatné Sylvie zaplacené do konce září se vztahuje na aktuální rok, od října na další rok (tedy předplatné Sylvie zaplacené v září 2020 bude přiřazeno k Sylvii 2020, platba provedená v říjnu 2020 již bude vztažena na Sylvii 2021).

Platby označené jako dar a došlé na účet ČSO od člena s nedoplatkem členského příspěvku budou použity přednostně na uhrazení členského příspěvku. Teprve případná zbývající část došlé částky bude využita jako dar.

 

Potvrzení o přijetí daru

U darů od 1 000 Kč (včetně) zasíláme dárci potvrzení o přijetí daru, které lze použít jako doklad pro snížení daňového základu. Potvrzení zasíláme hromadně v lednu následujícího roku. V případě požadavku na vystavení potvrzení na firmu potřebujeme znát název firmy, IČO, DIČ a sídlo. Na vyžádání rádi vystavíme i klasickou darovací smlouvu nebo potvrzení na nižší částku.

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům ČSO!