Ptačí budky

Výroba a vyvěšování budek je jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů, jak lidé pomáhají ptákům. Když se ve vámi vyvěšené budce vylíhnou třeba malé sýkory nebo brhlíci, radost jistě vyváží tu trochu námahy, která je potřebná k vyrobení a vyvěšení nové budky a její pravidelné údržbě.

CC BY-NC-ND 2.0 Simon Redwood

Nezanedbatelné množství našich ptačích druhů hnízdí v dutinách stromů. Některé druhy, jako např. datel, strakapoudi, žluny nebo sýkora lužní si takovou dutinu tesají sami. Většina ostatních (ostatní sýkory, lejsci, brhlík, rehek zahradní, šoupálci aj.) jsou však odkázáni na dutiny již existující – buď vytesané jiným druhem, nebo vyhnilé.

Bohužel právě staré stromy, v nichž se přirozené hnízdní dutiny nacházejí nejčastěji, z krajiny rychle mizí a tím jsou omezovány i hnízdní možnosti dutinových druhů ptáků. Nedostatek přirozených dutin ale může být poměrně snadno kompenzován právě vyvěšováním ptačích budek. Při jejich aplikaci však musíme mít vždy na paměti, že jde o řešení pouze náhradní – hlavním cílem by měla být ochrana starých doupných stromů, které udržují mikroklima vhodné pro ptačí hnízdění.

Budky jsou často vyvěšovány i z důvodu přilákání ptáků na určité místo (např. kvůli likvidaci hmyzích škůdců) a nezanedbatelný je také význam výchovný – děti se tímto způsobem mohou naučit odpovědnému vztahu k přírodě.

Budka by měla dobře chránit hnízdící ptáky před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před útoky nejrůznějších predátorů. Nesmí také ptáky nijak ohrožovat, ať už svým technickým stavem nebo způsobem zavěšení! Budka by také měla svými rozměry a konstrukcí vyhovovat druhům, o jejichž usídlení máme zájem. Zkrátka musí ptákům nabízet výhodné a bezpečné místo pro vyhnízdění a vyvedení mláďat. Takové budky potom ptáci vyhledávají a často i upřednostňují před přirozenými dutinami. Naopak pokud má budka konstrukční nebo jiné vady či je snadno dostupná predátorům, může se stát pro ptáky spíše pastí než pomocí!


Literatura:
ZASADIL P. [ed.], 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodická příručka č. 20. ČSOP Praha.