Pozvěte ptáky do zahrady

Čím je zahrada pestřejší, tím přiláká více obyvatel, foto: Denis Matthey
Není zahrada jako zahrada. Pokud chceme zahradu plnou života, stačí ji upravit tak, aby měla co nabídnout i dalším obyvatelům a my se mohli těšit z jejich přítomnosti. Odměnou nám bude možnost pozorovat ptáky z bezprostřední blízkosti, poslouchat ptačí zpěv, pozorovat je při krmení, stavbě hnízda i vyvádění mláďat.

 

Co můžete udělat pro ptáky ve Vaší zahradě?

Nabídněte místo k hnízdění

Některé druhy hnízdí vysoko v korunách stromů (straka, hřivnáč, poštolka), jiné upřednostňují nižší stromy (drozdi) nebo keře (pěnice). Zvonci dají přednost vysokým jehličnanům a tújím, podobně jako konopky. Staré stromy poskytnou přirozené dutiny a zdroj hmyzu. Je dobré je nekácet a nechat dožít i pahýly. Pokud na zahradě staré stromy nejsou, můžeme vyvěsit budky. Ty je nutné po sezóně čistit!
V hromadě dřeva může zahnízdit střízlík nebo červenka, na budově vrabec domácí, rehek, jiřička, vlaštovka či rorýs. Živé ploty jsou vyhledávaným místem k hnízdění, jelikož představují bezpečí a zároveň dostatek potravy. Vhodné místo k hnízdění vytvoříte i prostým svázáním větví keřů.

 

Nabídněte potravu

Přikrmování na krmítku bychom měli omezit na zimní měsíce a zahradu upravit tak, aby ptákům poskytla sama dostatek potravy. Pamatujte – čím pestřejší zahrada, tím rozmanitější druhové složení jejích obyvatel. Třešeň přiláká špačky, nízký trávník kosa či rehka, okrasné bodláky stehlíky a další zrnožravé ptáky. Část trávníku nesekejme a nechme tam dozrát semena rostlin, vyšší stébla také poskytnou úkryt a chrání půdu před vysycháním. Výsadbu stromů volíme dle velikosti zahrady. Do menších zahrad vysazujeme nižší stromy, které příliš nestíní a na podzim nabídnou ptákům množství plodů (např. jeřáby). Ty jsou nejen pastvou pro ptáky, ale i pro naše oči. Pokud máme jabloň, je dobré pár jablek na stromě nechat do zimy pro kosy nebo zimní hosty brkoslavy. Plody mnoha okrasných kultivarů na stromě vydrží až do prosince. Jehličnany zase poskytnou úkryt a jejich šišky potravu po celý rok. Keře v době květu lákají hmyz, na kterém si pochutnají hmyzožraví ptáci. Na podzim nabídnou bohaté zásoby bobulí, které leckdy zůstávají ozdobou naší zahrady a zdrojem potravy až do zimy. Významnou medonosnou rostlinou i vítanou zásobárnou bobulí pro ptáky je břečťan. Navíc je vhodným místem pro stavbu hnízda např. pro konopky a pro zimování hmyzu.

Pokud naše zahrada není dost velká, abychom mohli pěstovat stromy či keře, můžeme vysadit alespoň některé okrasné trávy, letničky (slunečnice, ostálky) a trvalky (levandule, dobromysl, šalvěj, třapatky rodu Echinacea a Rudbeckia, bělotrn, máčka), jejichž květy lákají hmyz a semena jsou pro ptáky zdrojem potravy. V žádném případě tyto rostliny po odkvětu nestříháme, aby mohly vytvořit semena. Hmyz, larvy a další kořist ptáci loví v okolí vody, kompostu, záhonů květin, hromady dřeva, skalek, v záhonech s mulčovací kůrou nebo v okolí kvetoucích stromů. Vděčnými návštěvníky těchto míst budou např. kosi, drozdi, rehkové nebo střízlíci.

Přírodní jezírko poslouží ptákům jako zdroj vody, foto: Denis Matthey.

Nabídněte vodu

Ideálním řešením je malé zahradní jezírko s mělkými břehy, kde se ptáci mohou koupat i napít. Postačí ale i napajedlo či miska s vodou, nejlépe mělkou a trošku širší, aby se v ní ptáci mohli i koupat. Důležité je vodu pravidelně vyměňovat. Bazén je naopak nebezpečným místem a kvůli chemii naprosto nevhodným zdrojem vody.

 

Zajistěte bezpečí

Přirozený úkryt před predátory po celý rok poskytne husté rostlinstvo i hromada dřeva.

Pozor na domácí mazlíčky, především kočky! Když vyvěšujeme budky nebo krmítka, dbejme na to, aby nebyly pro kočku přístupné. V době, kdy se ještě nevzletná mláďata často zdržují na trávníku, držíme kočku pár dní zavřenou, je-li to možné. Skleněné plochy zajistíme proti nárazu pomocí speciálních samolepek nebo ručně vyráběnou dekorací. Neponechávejme na zahradě otevřené nezajištěné sudy či jiné hluboké nádoby s vodou – ptáci, ale i jiní živočichové, se v nich snadno utopí. Pozor na různé skuliny a díry (v zídkách, pumpách či zahradních domcích), kam mohou ptáci jako např. sýkory zalézt při hledání vhodného místa k hnízdění, ale odkud už se nedokážou dostat ven.

Nepoužívejte chemii

Používání chemie na zahradě je obecně nevhodné. Nejenže mizí plevele, zdroj potravy pro ptáky, ale mláďata se mohou otrávit postříkaným hmyzem. I malé dítě může najít lákavý plod a neumytý jej strčit do pusy…

 

Podívejte se, jak pestrá může Vaše zahrada být!

Pokud se Vám plakát líbí, můžete ho mít z našeho e-shopu brzy doma!