Pozvánka na vycházky za ptačími sousedy

Večerní vycházka ve Zlíně 2018

V letošním roce jsme nemohli prostřednictvím Vítání ptačího zpěvu přiblížit zájemcům o přírodu fascinující svět ptáků. Snažili jsme se o to alespoň prostřednictvím Ornitologa na drátě. Pevně doufáme, že jsme alespoň někoho inspirovali k soukromým vycházkám za ptačím zpěvem. Dnešním dnem se kromě venkovních zahrádek otevřely dveře i pro pořádání vycházek. Rádi bychom vás proto pozvali na vycházky za ptačími sousedy.

Města nejsou bez ptáků. Stačí jen mít oči otevřené a uši nastražené. Třeba i na vašem domě hnízdí rorýsi a vy o tom nevíte, protože jste je nevnímali. Přijďte. Budeme poznávat naše ptačí sousedy podle hlasu, hledat hnízda jiřiček, letošního Ptáka roku, zaposloucháme se společně do křiku rorýsů, někde objevíme i netopýry. Dozvíme se, jaká nebezpečí jim v našem okolí hrozí, proč je silueta dravce mýtus i jak můžeme pomoci.
Třeba jsou to i vaši sousedé!

V přehledu vycházek najdete i některá Vítání původně plánovaná na pozdní termíny nebo ta, která se nemohla uskutečnit v původním termínu, ale nebyla zrušena.  Akce budeme postupně doplňovat, většina vycházek proběhne v červnu a červenci, pokud situace dovolí. Sledujte prosím tuto pozvánku průběžně, aby vám neutekly žádné nové akce ani důležité změny.

Důrazně žádáme všechny účastníky, aby se řídili platnými hygienickými předpisy. Pokud je u akce nutná registrace, účastněte se prosím akce až po potvrzení registrace. Tam, kde můžeme čekat větší návštěvnost, je to jediný způsob, jak regulovat množství návštěvníků.

Pro všechny milovníky ptactva, které mrzí, že letos nemohly vycházky proběhnout, natočili organizátoři Vítání na Slapech krátké video z akce bez návštěvníků.

Seznam vycházek

Vycházky jsou řazeny v časovém sledu.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sraz 16. 5. v 9:00 u zdymadel v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, na staroboleslavské straně. Ornitologická vycházka (6 km) přes přírodní památku Hluchov (starý lužní les) podél Labe k Proboštským jezerům, kde proběhne ukázka odchytu ptáků a jejich kroužkování. S sebou dalekohledy a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12 hodin. Pořádá MAS Střední Polabí a Česká společnost ornitologická. Vede Libor Praus. Kontaktní osoba za pořadatele: Eva Neubergová (tel.: 730 182 815, neubergova@strednipolabi.cz). Nutná registrace na https://www.polabsketoulky.cz/events/vitani-ptaciho-zpevu!    VYCHÁZKA OBSAZENA

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Polabské toulky 3 – Vítání ptačího zpěvu

Sraz v sobotu 16. 5. v 13:00, v ulici U Hluchova (u zdymadla před jezdeckým areálem) GPS 50.1899675N, 14.6701375E. Kontaktní osoba za pořadatele: Eva Neubergová (tel.: 730 182 815, neubergova@strednipolabi.cz). Nutná registrace Registrace na odpolední termín vycházky bude umožněna na https://www.polabsketoulky.cz/events/vitani-ptaciho-zpevu/ od 12. 5. večer nebo od následujícího rána.

Velké Hamry

Již 23. vycházka ve Velkých Hamrech se uskuteční 17. 5. od 5:05. Sraz na náměstí ve Velkých Hamrech, vedou Martin a Romana Jůnovi (tel.: 737 453 758, konrad.bohme@tiscali.cz).

Pelhřimov

Sraz 23. 5. v 18:00 před Domovem seniorů v Městských sadech. Večerní vycházka za ptáky městských sadů, pozorování a poznávání ptáků podle hlasu. Vede: Petr Marek (spoppe@seznam.cz), Ochrana přírody Pelhřimovska

Pozvánka

Pardubice

Vycházka pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování. Sraz v sobotu 30. 5. v 7:00 před bránou pardubického Zámku. S sebou dalekohled a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi, délka trasy cca 5 km. Vycházka je pro návštěvníky připravena zdarma, ale je třeba svoji účast potvrdit na e-mailu praus@vcm.cz.

Rakovník

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Města Rakovník uskuteční v sobotu 30. 5. tradiční (už pětadvacátou!) vycházku za zpěvem a krásou našich opeřenců. Projdeme se okolím města Rakovníka, budeme společně určovat ptáky podle zpěvu a také je pozorovat. Zkontrolujeme obsazenost v hnízdních budkách a bude dost času i na povídání o aktuálním dění v ornitologické obci. Sraz v sobotu 30. 5. na parkovišti u Tyršova koupaliště v 6:30, délka vycházky cca 4 km. Vlastní dalekohled výhodou. Vede Milan Tichai (Tel.: 608 301 387, ros.fenix@seznam.cz).

Za tajemstvím sousedů v Uherském Hradišti

Sraz 3. 6. před ZŠ Za Alejí (č.p.1072) ve 20:00. Komentovaná exkurze pro veřejnost navazuje na přednášku v cyklu Přírodovědné akademie Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uherské Hradiště. Pozorování rorýsů, jiřiček, vlaštovek a dalších druhů městských ptáků okolo řeky Moravy, představení různých aktivit ochrany městských ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech a drátech el. vedení apod.). Po setmění sledování netopýrů ultrazvukovými detektory a ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice. Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz).

Kopřivnice

Sraz 6. 6. v 7:30 před kostelem v Kopřivnici. Vydejte se s námi do přírody v okolí Kopřivnice. Během vycházky se dovíte mnoho zajímavostí o ptácích, či o prostředí, ve kterém spolu s nimi žijeme. Vede Ondřej Mrkva (omrkva@seznam.cz), Petr Zátopek (petr.zatopek78@seznam.cz).

Pozvánka

Za tajemstvím sousedů v Praze Radotíně

Sraz ve středu 24. 6. v 19:00 před kostelem na náměstí Sv. Petra a Pavla. Pozorování rorýsů, jiřiček a dalších druhů městských ptáků na hnízdištích, seznámení s problémy ochrany městských ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech a drátech el. vedení apod.). Nebude chybět ani blízké setkání s handicapovaným netopýrem ze záchranné stanice a po setmění sledování netopýrů ultrazvukovým detektorem.

Exkurzi povedou: Gabriela Dobruská (tel: 724 687 996) a Eva Cepáková (tel: 732 615 295), vycházka byla podpořena Hl. m. Prahou. Na akci je nezbytné se registrovat!

Pozvánka

Cheb

Sraz 25. 6. v 19:00 na vlakovém nádraží Cheb. Podvečerní procházka městem s pozorováním jiřiček (pták roku 2020), vlaštovek, rorýsů, kavek a dalších městských druhů ptáků. Cestou budeme pátrat po jejich hnízdištích a povídat si o jejich životě ve městech a nástrahách, které na ně mohou číhat, jako jsou prosklené plochy, zateplování budov, dráty elektrického vedení a další. Po západu slunce možnost pokračovat ve sledování netopýrů za pomoci ultrazvukového detektoru. Vede Lenka Harmáčková (tel.: 723 070 126).

Pardubice – vycházka za synantropními ptáky

Sraz v pátek 26. 6. v 18:00 na nádvoří pardubického Zámku. Cílem vycházky je upozornit na problematiku nevhodných rekonstrukcí domů, které často bez náhrad ničí hnízdní možnosti pro ubývající druhy synantropních ptáků a denní úkryty pro netopýry. V průběhu vycházky si prohlédneme pardubická hnízdiště jiřiček a vlaštovek a budeme se snažit objevit, kam na budovy zalétají krmit svá mláďata rorýsi obecní. Ještě před západem slunce se na pardubické obloze objeví i první lovící netopýři. Pořádá Česká společnost ornitologická a Východočeské muzeum v Pardubicích. Vycházka je pro návštěvníky připravena zdarma, ale je třeba svoji účast potvrdit na e-mailu praus@vcm.cz.

Chrudim

Sraz 27. 6. v 9:00 na Resselově náměstí – u morového sloupu. Procházka městem za ptačími sousedy s povídáním o tom jak je poznat, zajímavostech jejich života a jak jim pomoci. S sebou dle možností dalekohledy, určovací klíče a dobrou náladu. Délka trasy cca 5 km s možností prodloužení do PR Habrov (cca 10 km – tam i zpět). Vedou R. Hellinger (tel: 602 740 053, hellingerroman@gmail.com) a T. Schwarz.

Pozvánka