Monitoring dravců v severní části Českého lesa v roce 2017

V rámci malých členských grantů ČSO jsem měl tu možnost poprvé v životě navštívit oblast Českého lesa – jeho severní část a provést zde ve dvou termínech letošní hnízdní sezóny mapování dravců. Mám několikaleté zkušenosti s touto „expediční“ ornitologií z východního Slovenska a tak jsem se na objevování a poznávání pro mne nových území velice těšil. Dostaly se ke mně i kusé informace o možném výskytu orla křiklavého v tomto regionu a tak jsem měl k těšení o důvod víc.

Mapování proběhlo ve dvou čtyřdenních termínech a to na přelomu května a června a začátkem července. Ptáci byli sledováni z předem vytipovaných bodů v krajině i z náhodných stanovišť po obvodu pohoří.  Kromě jedné výjimky v Německu byl monitoring prováděn výhradně z české strany mezi Rozvadovem a Starou Vodou (okr. Cheb). Na čtrnácti stanovištích jsem pozoroval celkem 37 hodin a 40 minut čistého času a podařilo se získat celkem 237 faunistických pozorování různých druhů dravců. Z pohledu frekvence pozorování byla nejpočetnějším druhem káně lesní se 101 záznamem (42,6%), následovaná luňákem červeným se 62 záznamy (26,2%), poštolkou obecnou se 46 záznamy (19,4%) a včelojedem lesním s 20 záznamy (8,4%).  Z dalších druhů dravců byli pozorováni orel křiklavý, moták sp., ostříž lesní, krahujec obecný a luňák hnědý – viz přiložená tabulka.

Při přejezdech mezi jednotlivými pozorovacími stanovišti v krajině Tachovska mi nedalo občas se zastavit a rozhlédnout se. Bylo to zejména v místech, kdy jsem z auta zahlédl větší koncentraci dravců nebo této možnosti napovídala situace v krajině (např. plošné kosení nebo sklízení luk). Na těchto zastávkách jsem viděl většinou káně lesní, poštolky obecné, luňáky červené a v menší míře i luňáky hnědé. Občas se ukázal moták pochop a jednou orel mořský. Z dalších ptáků to byli krkavci velcí, vrány černé, čápi bílí, volavky popelavé i jedna volavka bílá a čejky chocholaté.

Závěrem nutno dodat, že mne severní část Českého lesa a okolí nadchla a bude-li k tomu příležitost, rád se do příhraničních i jiných území západní části naší republiky znovu podívám. A nejen kvůli zajímavému potenciálu druhové pestrosti dravců…

druh počet pozorování zastoupení v %
káně lesní 101 42,6
luňák červený 62 26,2
poštolka obecná 46 19,4
včelojed lesní 20 8,4
orel křiklavý 3 1,3
moták sp. 2 0,8
ostříž lesní 1 0,4
krahujec obecný 1 0,4
luňák hnědý 1 0,4
CELKEM 237 100,0

Text i foto: Oldřich Šreibr