Sylvia 54/2018

 

Paclík M.: Editorial PDF 73 kB, str. 1
Rajmonová L. & Reif J.: Význam rozptýlené zeleně pro ptáky v zemědělské krajině PDF 185 kB, str. 3–24
Černý M. & Šebela M.: Změny ve složení ptačího společenstva parku Lužánky
v Brně mezi lety 1978 a 2016 PDF 942 kB, str. 25–44
Turčoková Rubáčová L. & Križan S.: Rozdiely v jarnom a jesennom speve žltochvosta
domového (Phoenicurus ochruros) PDF 938 kB, str. 45–56
Chvapil S.: Pedofágie na hnízdě čápa bílého (Ciconia ciconia) PDF 4,4 MB, str. 57–61
Šírek J.: První hnízdění labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v České republice PDF 2,7 MB, str. 63–68
Vavřík M. & FK ČSO: Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2017 PDF 3,2 MB, str. 69–83
Z literatury PDF 1,1 MB, str. 85–99

Celé číslo je v PDF ke stažení ZDE.