Sylvia

časopis České společnosti ornitologické / založen 1936

 

Časopis Sylvia vydává a rozšiřuje Česká společnost ornitologická za podpory Nadace Český literární fond a Rady vědeckých společností ČR. Vychází jedenkrát ročně. Časopis obsahuje původní ornitologické články, krátké zprávy a review v češtině (slovenštině) nebo angličtině. Rukopisy jsou revidovány recenzenty. Práce publikované v časopise Sylvia jsou zahrnovány do mezinárodních referenčních databází a časopisů SCOPUS, Ornithological Worldwide Literature, Ornithologische Schriftenschau a Zoological Record. Pro členy ČSO činí roční předplatné 100,- Kč a volný prodej 130,- Kč, pro ostatní roční předplatné 180,- Kč (vč. poštovného) a volný prodej 180,- Kč (+ poštovné).

ISSN 0231-7796 (Print)
ISSN 2570-9801 (Online)

 

Rukopisy zasílejte na adresu šéfredaktora:
Martin Paclík
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Přírodovědecké oddělení
Opletalova 334
500 01 Hradec Králové 1
sylviabirdlife.cz

Redakce doporučuje přispěvatelům věnovat pozornost pokynům pro autory.