Konference a semináře

Česká společnost ornitologická v současnosti pořádá jak celostátní či regionální ornitologické konference, tak i semináře a přednášky speciálně zaměřené na různá témata a zájmové skupiny.

 

Konference

Celostátní ornitologická konference ČSO

ČSO pořádá novodobé celostátní ornitologické konference od roku 2006 vždy jednou za pět let. Konferencím je vlastní přátelská atmosféra, kdy se potkávají amatérští i profesionální ornitologové a milovníci ptactva s řad veřejnosti a sdílí své poznatky. Konference mají své hlavní téma, se kterým je spojena většina příspěvků: např. konference 2016 „Každý pták se počítá“ představovala poznatky získané díky programům na sčítání ptáků, konference 2011 „Ornitologie – věda pro každého“ pojednávala o důležitosti občanské vědy pro získávání plošně či časově rozsáhlých datových souborů sesbíraných dobrovolníky. Samozřejmostí je i doprovodný program ve formě společenského večera, exkurze, sportovního odpoledne či prodeje předmětů s ornitologickou tematikou.

 

Zatím poslední celostátní konference ČSO se konala 2016 v Mikulově na zámku. Pohled na hlavní konfereční sál. Foto: Jiří Kaláček
Zatím poslední celostátní konference ČSO se konala 2016 v Mikulově na zámku. Pohled na hlavní konfereční sál. Foto: Jiří Kaláček

Pobočkové konference

Tradičně probíhaly konference pod hlavičkou Jihočeské nebo Východočeské pobočky ČSO. Východočeská pobočka ČSO pořádá své konference pravidelně v pětiletých intervalech, zatím poslední konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI“ proběhla v Pardubicích v roce 2015 ku příležitosti 40. roku založení pobočky. Tři konference zorganizovala také i Západočeská pobočka (naposledy v roce 2012 v Klatovech).

Ostatní konference

ČSO na jaře 2018 zorganizovala v Praze 1. žákovskou ornitologickou konferenci jako součást projektu Za ptáky Prahy – podpora badatelské činnosti žáků s podporou hl. m. Prahy. Vzhledem k zájmu žáků a pozitivním ohlasům plánujeme od roku 2020 její pravidelné opakování. Jednodenní konference je určena pro žáky 2. stupně základních škol, studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studenty středních škol na území hl. města Prahy. Součástí konference je terénní exkurze s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků.

Semináře

 

Pro učitele a lektory EVVO

Nadstavbové semináře, při kterých seznamujeme učitele a lektory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) nejen se vzdělávacími programy ČSO, ale i s aktuálními problémy v ochraně přírody a možností jejich zapojení do výuky. Ukazujeme cesty, jak se s dětmi aktivně podílet na ochraně přírody. Semináře se zaměřují na různá ornitologická témata, např. na ptáky ve městech nebo aktuálně na ptáky našeho okolí. Více viz Vzdělávání dospělých.

Pro zemědělce

Nepravidelně organizované semináře nebo individuální poradenství, při kterých zemědělcům představujeme např. pravidla dotačních titulů, přesvědčujeme je o nutnosti ochrany ohrožených druhů zemědělské krajiny, nebo je zveme na společné diskuze o nových programech ochrany ohrožených polní druhů (např. diskuze nad záchranným programem pro dropa). Přednášky nebo individuální poradenství na téma ochrany ptáků zemědělské krajiny mohou využívat také členové ČSO a další zájemci, kteří se chtějí více zapojit do praktické ochrany polních ptáků, ale chybí jim třeba podrobné znalosti dotačních titulů nebo neví, jak správně zemědělce oslovit.

Pro státní správu

Semináře pro státní správu představují významnou příležitost, jak prostřednictvím proškolení úředníků zlepšit výkon státní správy v ochraně přírody. Takto bylo např. v rámci již uzavřeného projektu S rorýsem pod jednou střechou zorganizováno pro referenty stavebních úřadů a odborů životního prostředí několik seminářů ve většině krajů ČR, které byly úzce zaměřeny na ochranu synantropních druhů (hlavně rorýsů a netopýrů) při opravách budov. Tematická náplň seminářů i jejich cílové skupiny jsou však poměrně široké – kromě jiných se spolupodílíme i na seminářích pro úředníky stavebních úřadů, které školíme v problematice prevence nárazů ptáků do prosklených ploch. Nově také školíme správce městské zeleně, jak provádět údržbu dřevin ve veřejném prostoru prospěšnou pro ptáky. Dále se podílíme na seminářích pro Policii ČR, pro státní zástupce a pro další státní orgány v souvislosti s vyšetřováním ptačí kriminality, o stejném tématu informujeme i myslivce a další zúčastněné zájmové skupiny.

Pro koordinátory sčítacích programů a atlasů

V projektech Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků a druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků pravidelně organizujeme setkání spolupracovníků těchto projektů, především koordinátorů sčítacích programů nebo atlasového mapování z různých evropských zemí. Na seminářích Celoevropského monitoringu mají spolupracovníci jednou za tři roky možnost se při diskuzích přímo spolupodílet na dalším vývoji projektu či se seznámit s již plánovanými novinkami. Semináře pro atlasové koordinátory jsou spíše zaměřeny na země, kde nemá atlasové mapování velkou tradici a koordinátoři tak potřebují poradit v atlasové metodice nebo sběru a zpracování dat.

Účastníci posledního mezinárodního semináře společného pro projekty Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků, druhý Evropský hnízdní atlas a EuroBirdPortal se setkali v listopadu 2015 v Mikulově. Foto: Vojtěch Brlík
Účastníci posledního mezinárodního semináře společného pro projekty Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků, druhý Evropský hnízdní atlas a EuroBirdPortal se setkali v listopadu 2015 v Mikulově. Foto: Vojtěch Brlík