Tesající strakapoudi

V Česku přibývá zateplených budov a s nimi narůstá i počet lidí, kteří nám volají do kanceláře ČSO a prosí o radu, co s datlem, strakapoudem či žlunou, kteří tesají do nové zateplené fasády.

PROČ?

Ptáky může motivovat měkká vrstva, která jím může evokovat tlející dřevo a dávat jim naději na získání potravy. Další možností je, že se ptákům líbí zvuk, který se při bubnování do fasády ozývá. Někteří jedinci ale mohou v tesání pokračovat i po odstranění měkké zateplující vrstvy a výsledkem může být dutina, kterou pak ptáci mohou využívat k nocování nebo hnízdění.

CO DĚLAT?

 • Před zateplením
  • Je potřeba se zamyslet nad změnou technologie zateplování budov.
  • Zdá se, že účinné by mohlo být, kdyby pod povrchovou úpravou (vrstvou) omítky bylo na polystyrénu husté a hlavně pevné síto či síťovina, která ptáky odradí od další činnosti.
 • Po zateplení
  • Pokud se pták soustřeďuje na jedno místo (dutinka v trámu), můžete mu mechanicky zamezit v přístupu k tomuto místu. Na menších objektech (rodinné domy) lze provést mechanické zabezpečení ohrožených stěn instalací pevně vypnuté síťoviny (z hobby marketů), vzdálené 50-100 mm od stěny. Lze ji uchytit na střešní konstrukci. Je potřeba ji především pevně vypnout, aby se do ní ptáci nezamotali a zajistit, aby se drobní pěvci (typicky sýkory) nedostali pod ní. Velikost ok by neměla být větší než 30 mm.
  • Pokud pták tesá dutiny na různých místech, můžete ho odplašit (střapce z igelitu či alobalu, sklenice na tyči, CD, zvonkohry – cokoliv co se ve větru hýbe, odráží světlo a vydává zvuky). Ptáci si ale dříve či později na jakékoliv plašítko zvyknou. Je proto dobré je měnit. Použít se dají i atrapy sov, ale je nutné je opět přemisťovat a hlavně je neumisťovat na nápadné viditelné místo, takových se ptáci nebojí, jsou zvyklí, že predátoři je napadají ze zálohy. V některých případech se osvědčila maketa samotného strakapouda či datla nainstalovaná na ničené fasádě.
  • Vyzkoušejte ale i další možnosti a možná tak odhalíte důvod, proč vám zrovna ten „váš“ šplhavec díry do fasády tesá. Je možné, že pták hledá potravu. Zkuste jim nabídnout přístupnější, pohodlnější zdroj potravy – pro strakapoudy je ideální kousek loje. Pokud „váš“ šplhavec hledá místo k hnízdění, nabídněte jim vhodnou budku (strakapoudi si však s oblibou vytesávají svoji dutinu a jen zcela výjimečně se nechají nalákat do budky). Chtějí-li být hluční, zkuste umístit kus plechu či jiné rezonující desky do koruny stromu.

CO NEDĚLAT?

 • Řešit tento problém odchytem ptáků (může provádět jen osoba s oprávněním) a jejich odvozem do jiného vhodného území dál od lidí, nedoporučujeme. Pokud se nevrátí rovnou námi odchycení ptáci, uvolněné teritorium obsazují jiní strakapoudi.
 • Lepit nebo malovat na fasádu siluety dravců – na ptáky nemají odplašující efekt.

 

Jelikož se jedná o rozšířenou věc, uvítáme případné další kladné i záporné zkušenosti, které se vám podaří získat.