Sčítejte čápy

Program Čapí hnízda má počátky v roce 2014, kdy byl u příležitosti celostátního i mezinárodního sčítání čápů čáp bílý spolu s čápem černým vyhlášen Ptákem roku a od té doby zapojuje do sčítání a mapování čapích hnízd širokou veřejnost.

Zapojte se do sledování!

Nejcennější výsledky získáváme právě z opakovaných kontrol na hnízdech v průběhu hnízdní sezóny.  Kromě data příletu čápů a začátku hnízdění jsou nesmírně důležité i údaje o přítomnosti velkých mláďat, bez nichž nemůžeme vyhodnocovat úspěšnost hnízdění. Vydržte proto až do konce sezóny.

Jak data zadávat?

Zadávání dat nebylo nikdy jednodušší. Kromě klasického vkládání dat je možné zadávat data přímo v terénu pomocí nové aplikace pro mobilní telefony Avif mobile.

Všem, kteří se zapojili do sledování čapích hnízd a přispěli tak byť jediným údajem, moc děkujeme! Stejně tak všem, kteří čápům nezištně pomáhali či jejich sledování podpořili.