dva sedící samci morčáka velkého

Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách hledá nové spolupracovníky

O Zimním sčítání vodních ptáků ve středních Čechách jste se mohli letos dočíst na stránkách druhého letošního čísla Ptačího světa. Jedná se o monitorovací program, který od devadesátých let 20. století v pravidelných měsíčních kontrolách od října do dubna sleduje dlouhodobé změny v početnosti zimujících vodních ptáků ve Středočeském a částečně též Pardubickém kraji. Pro sčítání stále sháníme nové spolupracovníky na neobsazené úseky.

V současné době jsou nejpalčivějším problémem neobsazené říční úseky. Před touto sezónou registrujeme volné úseky především na Jizeře a Sázavě. Volné jsou i některé stojaté vody, jako například rybniční soustavy na Benešovsku či Rožďalovicku. Jednotlivé neobsazené úseky lze však najít prakticky po celém území Středočeského kraje. Kromě středních Čech bychom rádi zlepšili pokrytí i přilehlých regionů východních Čech, kam se sčítání postupně rozšiřuje. Zájem máme především o Bohdanečsko, Chlumecko a úseky Labe nad Týncem n/L. Aktuální přehled volných úseků lze najít na https://scitanistc.webnode.cz/scitane-useky/.

Pro účast v monitoringu je nezbytná znalost běžných druhů vodních ptáků. Bližší informace o sčítání, metodiku a výsledky lze nalézt na webové stránce https://scitanistc.webnode.cz/. Pro předávání výsledků je primárně využívána databáze birds.cz. Pokud byste chtěli pomoci s monitoringem a máte zájem o zapojení do sčítání, kontaktujte prosím mailem koordinátory sčítání na adrese scitani.stc@email.cz.

 

Za koordinátory sčítání Pavel Bergmann, Jan Krejčík

hejno letících poláků chocholaček
Foto: Jan Svatoš